Zakoni i propisi - Pravni savjeti 107 30.11.1993 Odluka o visini kvota za korištenje kredita iz primarne emisije za prosinae 1993. godine
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

NARODNA BANKA HRVATSKE

Na temelju članka 15. i članka 67. stavka1. točke 10) Za kona o Narodnoj banci Hrvatske ("Narodne novine", broj 74/92, 26/93, i 79/93.), Savjet Narodne banke Hrvatske na sjednici održanoj 29. studenoga 1993. godine, donio je

ODLUKU

o visini kvota za korištenje kredita iz primarne emisije za prosinae 1993. godine

I.

U skladu s Projekcijom monetarne politike Narodne banke Hrvatske za prosinac 1993. godine, utvrđuje

se kvota za korištenje kredita iz primarne emisije od strane banaka sa sjedištem u Republici Hrvatskoj u iznosu od 150.191.308.- tisuća hrvatskih dinara.

Iznosi kvota za svaku banku daju se u Pregledu koji je sastavni dio ove Odluke.

II.

Banke su dužne uskladiti kredite iz primarne emisije koje su koristile u studenom 1993. godine s ovom Odlukom dekadno u tijeku prosinca 1993. godine.

III.

Ova odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama", a primjenjivat će se od 1. prosinca 1993. godine.

O.br. 186/93.

Zagreb, 29. studenoga 1993.

Predsjednik Savjeta Narodne banke Hrvatske

Guverner Narodne banke Hrvatske

dr. Pero Jurković, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.


NARODNA BANKA HRVATSKE
Z A G R E B PREGLED KVOTA PO BANKAMA ZA PROSINAC 1993. GODINE
- u tisućama HR
__________________________________________________________________________________
BANKA          Moguće Umanjenje kvote u prosincu           Moguće
                stanje kvota  I. dekada    II. dekada   III. dekada   stanje kvota na
                                                dan
                30. 11. 93.                           31. 12. 93.
__________________________________________________________________________________
                1        2        3        4        5
__________________________________________________________________________________
1. Bjelovarska banka d.d. Bjelovar
                3.052.297    216.656 216.656     208.631 2.410.355
2. Međimurska banka d.d. Čakovec
                2.754.359    195.508 195.508 188.267 2.175.077
3. Dubrovaćka banka d.d. Dubrovnik
                2.870.085    203.722 203.722 196.177 2.266.464
4. Karlovačka banka d.d. Karlovac
                2.181.788    154.866 154.866 149.130 1.722.926
5. Podravska banka d.d Koprivnica
                2.133.166    151.415 151.415 145.807 1.684.530
6. Slavonska banka d.d. Osijek
                20.944.043   1.486.632    1.486.632    1.431.572    16.539.206
7. Istarska banka d.d. Pula   4.718.059    334.893 334.893 322.490 3.725.782
8. Riječka banka d.d. Rijeka  13.393.947   950.718 950.718 915.506 10.577.005
9. Samoborska banka d.d. Samobor
                414.373 29.413     29.413     28.323     327.224
10. Sisačka banka d.d Sisak   1.892.599    134.339 134.339 129.363 1.494.558
11. Požeška banka d.d. Požega
                1.771.142    125.718 125.718 121.061 1.398.645
12. Splitska banka d.d. Split  11.056.249   784.785 784.785 755.719 8.730.959
13. Jadranska banka d.d. Šibenik
                1.323.425    93.938     93.938     90.459     1.045.090
14. Varaždinska banka d.d. Varaždin
                3.421.893    242.890 242.890 233.894 2.702.219
15. Vinkovačka banka d.d. Vinkovci
                2.829.690    200.855 200.855 193.416 2.234.565
16. Vukovarska banka d.d. Vukovar
                429.604 30.494     30.494     29.364     339.252
17. Istarska kreditna banka d.d. Umag
                1.121.618    79.614     79.614     76.665     885.725
18. Dalmatinska banka d.d. Zadar
                2.456.823    174.388 174.388 167.929 1.940.117
19. Zagrebačka banka d.d. Zagreb
                48.809.833   3.464.579    3.464.579    3.336.261    38.544.415
20. Privredna banka d.d. Zagreb
                43.970.885   3.121.104    3.121.104    3.005.508    34.723.168
21. Komercijalna banka d.d. Zagreb
                484.395 34.383     34.383     33.109     382.520
22. Županjska banka d.d. Županja
                8.426.615    588.131 588.131 575.978 6.654.375
23. Ilirija banka d.d. Zagreb  95.963     6.812      6.812      6.559      75.781
24. Croatia banka d.d. Zagreb  3.154.209    223.889 223.889 215.597 2.490.833
25. Trgovačka banka d.d. Zagreb
                285.127 20.239     20.239     19.489     225.161
26. Čakovečka banka d.d. Čakovec
                193.231 13.716     13.716     13.208     152.592
27. Trgovačko-turistička banka d.d. Split
                360.632 25.598     25.598     24.650     284.786
28. Partner banka d.d. Zagreb  278.433 19.764     19.764     19.032     219.875
29 Promdei banka d.d. Zagreb
                211.581 15.018     15.018     14.462     167.083
30. Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb
                710.643 50.442     50.442     48.574     561.185
3l. Zagrebačka banka - Pomorska banka d.d. Split
                535.021 37.976     37.976     36.570     422.499
32. Adria banka d.d Rijeka   697.511 49.510     49.510     47.676     550.814
33. Hrvatska gospodarska banka d.d. Zagreb
                598.919 42.512     42.512     40.937     472.957
34. Hypobanka d.o.o. Zagreb   334.678 23.756     23.756     22.876     264.290
35. Gospodarsko kreditna banka d.d. Zagreb
                112.408 7.979      7.979      7.683      88.767
36. Neretvanska gospodarska banka d.d. Ploče
                288.292 20.463     20.463     19.705     227.660
37. Alpe Jadran banka d.d. Split
                115.674 8.211      8.211      7.907      91.346
38. Centar banka d.d. Zagreb  44.770     3.178      3.178      3.060      35.354
39. Slatinska banka d.d. Slatina
                1.483.782    105.321 105.321 101.420 1.171.721
40. Agroobrtnička banka d.d. Zagreb
                54.129     3.842      3.842      3.700      42.745
41. Privatna aust.-hrv. banka Zagreb
                14.623     1.038      1.038      1.000      11.548
42. Razvojna banka d.d. Split  27.803     1.973      1.973      1.900      21.956
43. Kvarner banka d.d. Rijeka  85.514     6.070      6.070      5.845      67.529
44. Gradska banka d.d. Osijek
                51.477     3.654      3.654      3.519      40.651
__________________________________________________________________________________
UKUPNO         190.191.308   13.500.000   13.500.000   13.000.000   150.191.308
__________________________________________________________________________________