Zakoni i propisi - Pravni savjeti 107 30.11.1993 Odluka o izmjeni Odluke o kamatnim stopama Narodne banke Hrvatske
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

NARODNA BANKA HRVATSKE

Na temelju članka 16. stavka 2. i članka 67 stavka 1 točke 11. Zakona o Narodnoj banci Hrvatske ("Narodne novine", broj 74/92., 26/93. i 79/93), Savjet Narodne banke Hrvatske na svojoj sjednici održanoj 29. studenoga 1993. donio je

ODLUKU

o izmjeni Odluke o kamatnim stopama Narodne banke Hrvatske

I.

U Odluci o kamatnim stopama Narodne banke Hrvatske ("Narodne novine", broj 99/93.) u točki II. riječi "za 0.9 postotnih bodova" zamjenjuju se riječima "za 0,75 postotnih bodova", u točki IV. i točki V. riječi "od 6 postotnih bodova" zamjenjuju se riječima "od 3,5 postotna boda", i riječi "od 15 postotnih bodova" zamjenjuju se sa riječima "od 9,5 postotnih bodova".

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama", a primjenjivat će se od 1. prosinca 1993. godine.

O.br. 184/93.

Zagreb, 29. studenoga 1993.

Predsjednik Savjeta Narodne banke Hrvatske

Guverner Narodne banke Hrvatske

dr. Pero Jurković, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.