Zakoni i propisi - Pravni savjeti 107 30.11.1993 Odluka o uvjetima uz koje se može dati odobrenje stranim pravnim osobama za polaganje efektivnog stranog novca na devizne račune
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

NARODNA BANKA HRVATSKE

Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o osnovama deviznog sustava, deviznog poslovanja i prometu zlata ("Narodne novine", broj 91A/93) i članka 67. stavak 1. točka 23) Zakona o Narodnoj banci Hrvatske ("Narodne novine, broj 74/92, 26/93 i 79/93). Savjet Narodne banke Hrvatske n sjednici održanoj 29. studenoga 1983. godine donio je:

ODLUKU

o uvjetima uz koje se može dati odobrenje stranim pravnim osobama za polaganje efektivnog stranog novca na devizne račune

I.

Narodna banka Hrvatske može dati odobrenje stranoj pravnoj osobi da na svoje devizne račune u konvertibilnik devizama kod banke ovlaštene za poslove s inozemstvok polaže efektivni strani novac.

Odobrenje iz stavka 1. ove točke izdaje se temeljem obrazloženog zahtjeva banke ovlaštene za poslove sa inozemstvom i priloženih isprava.

U odobrenje iz stavka 1. ove točke Narodna banka Hrvatske može uvjetovati da strana pravna osoba deponira devize kod banke ovlaštene za poslove s inozemstvom na određeni rok.

II.

Strana pravna osoba može položiti efektivni strani novac na svoj devizni račun u konvertibilnim devizama kod banke ovlaštene za poslove s inozemstvom do svote od 20.000 USD mjesečno bez odobrenja Narodne banke Hrvatske iz točke I. ove Odluke.

III.

Diplomatska i konzularna predstavništva u Republici Hrvatskoj mogu polagati efektivni strani novac na svoje devizne račune u konvertibilnim devizama kod banke ovlaštene za poslove s inozemstvom bez odobrenja Narodne banke Hrvatske iz točke 1. ove Odluke.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

O.br. 188/93.

Zagreb, 29. studenoga 1993.

Predsjednik Savjeta Narodna banke Hrvatske

Guverner Narodne banke Hrvatske

dr. Pero Jurković, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.