Zakoni i propisi - Pravni savjeti 107 30.11.1993 Odluka o visini i načinu formiranja posebnih rezervi za osiguranje od potencijalnih gubitaka
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

NARODNA BANKA HRVATSKE

Na temelju članka 27. stavak 2. Zakona o bankama i štedionicama ("Narodne novine" broj 94/93.) i članka 67. stavak 1. točka 23. Zakona o Narodnoj banci Hrvatske ("Narodne novine", broj 74/92., 26/93. i 79/93.), Savjet Narodne banke Hrvatske na sjednici održanoj 29. studenoga 1993 godine, donio je

ODLUKU

o visini i načinu formiranja posebnih rezervi za osiguranje od potencijalnih gubitaka

1. Ovom Odlukom određuje se visina i naćin formiranja posebnih rezervi za osiguranje od gubitaka koji proizlaze iz rizičnih plasmana i odgovarajućih izvanbilančnih stavaka banaka i štedionica.

2. Banke i štedionice su obvezne formirati posebnu rezervu za osiguranje od potencijalnih gubitaka u iznosu potencijalnih gubitaka utvrđenih primjenom Odluke o načinu raspoređivanja rizične aktive i odgovarajućih izvanbilančnih stavaka banaka i štedionica ("Narodne novine" broj 107/93).

3. Posebna rezerva sastoji se i iz rezervi koje se formi raju u visini 0,5% od iznosa ukupne aktive i aktivnih izvanbilančnih stavki klasificiranih i ponderiranih u skladu s Odlukom o uvjetima primjene odredbi članka 18. Zakona o bankama i štedionicama ("Narodne novine" broj 107/93).

4. U ukupan iznos posebnih rezervi iz točke 2 i 3. ove Odluke uključuje se i iznos ranije formiranih dugoroćnih rezervi za potencijalne gubitke.

5. Banke i štedionice utvrđuju potreban ukupan iznos posebnih rezervi tromjesečno i u godišnjem obračunu.

6. Posebne Rezerve banke i štedionice iskazuju se na računu Posebne rezerve, a na teret računa - Ostali rashodi.

7. Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

O. br. 194/93.

Zagreb, 29. studenoga 1993.

Predsjednik Savjeta Narodne banke Hrvatske

Guverner Narodne banke Hrvatske

dr. Pero Jurković, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.