Zakoni i propisi - Pravni savjeti 107 30.11.1993 Odluka o razrješenju i imenovanju člana Odbora izvršnih direktora HKBO
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

HRVATSKA KREDITNA BANKA ZA OBNOVU

Na temelju članka 9. stavka 1. Zakona o Hrvatskoj kreditnoj banci za obnovu ("Narodne novine", broj 33/92 i 76/93) Upravni odbor Hrvatske kreditne banke za obnovu na 12. sjednici Upravnog odbora održanoj 22. rujna 1993, donio je

ODLUKU

o razrješenju i imenovanju člana Odbora izvršnih direktora HKBO

1. MARKO PAVELIC razrješuje se dužnosti člana Od bora izvršnih direktora radi odlaska u mirovinu iz zdravstvenih razloga, s danom 1. rujna 1993.

2. MAJA JURIĆ dipl. iur. imenuje se za člana Odbora izvršnih direktora HKBO.

Zagreb, 22. rujna 1993.

Predsjednik Upravnog odbora

dr. Zoran Jašić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.