Zakoni i propisi - Pravni savjeti 107 30.11.1993 Odluka o dopuni Odluke o iznosima sudjelovanja osiguranika u troškovima zdravstvene zaštite
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

REPUBLIČKI FOND ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA I ZDRAVSTVA HRVATSKE

Na osnovi odredbi članka 105. Zakona o zdravstvenom osiguranju ("Narodne novine", broj 75/93) i točke I. Odluke o ovlaštenju Izvršnog odbora Skupštine Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske za donošenje općih akata iz nadležnosti Skupštine Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske (Klasa: 025-04/93-01/68 i 025-04/93-01/91), Izvršni odbor Skupštine Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske, na 28. sjednici održanoj 23. studenoga 1993. godine, donio je

ODLUKU

o dopuni Odluke o iznosima sudjelovanja osiguranika u troškovima zdravstvene zaštite

I.

U Odluci o iznosima sudjelovanja osiguranika u troškovima zdravstvene zaštite ("Narodne novine" broj 84/93 i 98/93) u točki II. pod točkama 1 do 11. iza riječi: "mjesecu studenom" dodaju se riječi: "i prosincu".

II.

Ova odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1 prosinca 1993. godine.

Klasa:025-04/93-01/103

Urbroj : 338-24-93-1

Zagreb, 23. studenoga 1993.

Predsjednik Izvršikog odbora

prim. dr. sci. Mate Ljubičić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.