Zakoni i propisi - Pravni savjeti 107 30.11.1993 Odluka o dopuni Odluke o utvrđivanju visine iznosa sredstava za isplatu plaća zdravstvenih djelatnika pripravnika i specijalizanata u zdravstvenim ustanovama
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

REPUBLIČKI FOND ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA I ZDRAVSTVA HRVATSKE

Na osnovi odredbi članka 105. Zakona o zdravstvenom osiguranju ("Narodne novine", broj 75/93) i točke 1. Odluke o ovlaštenju Izvršnog odbora Skupštine Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske za donošenje općih akata iz nadležnosti Skupštine Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske (Klasa: 025-04/93-01/68 i 025-04/93-01/91), Izvršni odbor Skupštine Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske na 28. sjednici, održanoj 23. studenoga 1993. godine, donio je

ODLUKU

o dopuni Odluke o utvrđivanju visine iznosa sredstava za isplatu plaća zdravstvenih djelatnika pripravnika i specijalizanata u zdravstvenim ustanovama

I.

U Odluci o utvrđivanju visine iznosa sredstava koja Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje osigurava za isplatu plaća zdravstvenih djelatnika pripravnika i specijalizanata u zdravstvenim ustanovama ("Narodne novine" broj 98/93), u točki I. u točkama 1. a), b) i c) i 2. iza riječi: "za studeni" dodaju se riječi: "i prosinac".

II.

Ova odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. prosinca 1993. godine.

Klasa:025-04/93-01/104

Urbroj : 338-24-93-1

Zagreb, 23. studenoga 1993.

Predsjednik Izvršnog odbora

prim. dr. sci. Mate Ljubičić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.