Zakoni i propisi - Pravni savjeti 107 30.11.1993 Ispravak Pravilnika o obrascima državnih matica, registru, izvacima i potvrdama koje se izdaju na temelju državnih matica
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

OBJAVE

Na ternelju izvršenog usklađivanja s izvornim tekstom utvrđena je pogreška u Pravilniku o obrascima državnih matica, registru, izvacima i potvrdama koje se izdaju na temelju državnih matica objavljenom u "Narodnim novinama", broj 105 od 25. studenoga 1993. godine, te se daje

ISPRAVAK

Pravilnika o obrascima državnih matica, registru, izvacima i potvrdama koje se izdaju na temelju državnih matica

U Pravilniku o obrascima državnih matica, registru, izvacima i potvrdama koje se izdaju na temelju državnih matica u Obrascu broj 3 u rubrici pod nazivom "Proglašenje nestale osobe umrlom i činjenica smrti utvrđena u sudskom postupku s podacima naznačenim u rješenju suda" brišu se riječi: "s podacima naznačenim u rješenju suda".

Klasa: 223-01/83-01/25

Urbroj : 515-04-02/ 1-2

Zagreb, 26. studenoga 1993.

Pomoćnik ministra

Mira Martinec, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.