Zakoni i propisi - Pravni savjeti 107 30.11.1993 Ispravak Rješenja Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-III-124/1993.
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

OBJAVE

U "Narodnim novinama" broj 102/1993. objavljeno je Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-III 124/1993. od 13. listopada 1993. u kojem je ustanovljena pogreška pa se daje

ISPRAVAK

Rješenja Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-III-124/1993.

U stavku 2. retku 3. obrazloženja iza riječi "se" izostavljene su riječi "da se" te u 4. retku brišu se riječi "koje je" pa stavak 2. treba glasiti:

"U podnesku podnositelja ustavne tužbe, koji je Ustavnom sudu Republike Hrvatske dostavljen na zahtjev Suda, kao dopuna ustavne tužbe, navodi se da je rješenje Vrhovnog suda Republike Hrvatske podnositelj primio dana 23. veljače 1993."

Broj : Su-23/ 1993-56

Zagreb, 22. studenoga 1993.

Glavni tajnik

Josip Bedrač, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.