Zakoni i propisi - Pravni savjeti 105 23.11.1993 Odluka o usklađivanju mirovina, doplatka za pomoć i njegu i novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. studenoga 1993.
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

REPUBLIČKI FOND MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA RADNIKA HRVATSKE

Na temelju članka 7. Zakoria o ostvarivanju prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja pripadnika bivše JNA ("Narodne novine", br 96/93). te članka 6 točke 12 Statuta Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske ("Narodne novine", br. 58/90 i 21/92), Upravni odbor Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske na sjednici održanoj 16. studenoga 1993, donosi

ODLUKU

o usklađivanju mirovina, doplatka za pomoć i njegu i novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. studenoga 1993.

1. U skladu s Uredbom o utvrđivanju najviših iznosa mase sredstava za isplatu mirovina ("Narodne novine", broj 93/93) mirovine i dr-uga novčana primanja korisnika iz članka 2. i 4. Zakona o ostvarivanju prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja pripadnika bivše JNA ("Narodne novine", broj 96/93) koje su od 1. siječnja 1993. povećane za 2o.2% prema Odluci o usklađivanju mirovina, doplatka za pomoć i njegu i novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. siječnja 1993. ("Narodne novine", broj 23/93), od 1. veljače 1993. za 26,l% prema Odluci o usklađivanju mirovina, doplatka za pomoć i njegu i novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. veljače 1993. ("Narodne novine", broj 35/93) od 1. ožujka 1993. za 22,7% prema Odluci o usklađivanju mirovina, doplatka za pomoć i njegu i novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. ožujka 1993. ("Narodne novine", broj 47/93) od 1. travnja 1993. za 44,3% prema Odluci o usklađivanju mirovina, doplatka za pomoć i njegu i novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. travnja 1993. ("Narodne novine", broj 54/93) od 1. svibnja 1993. za 27,8% prema Odluci o usklađivanju mirovina, doplatka za pomoć i njegu i novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. svibnja 1993. ("Narodne novine", broj 67/93) od 1. lipnja 1993. za 37,8% prema Odluci o usklađivanju mirovina, doplatka za pomoć i njegu i novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. lipnja 1993. ("Narodne novine", broj 72/93) od 1. srpnja 1993. za 32,8% prema Odluci o usklađivanju mirovina, doplatka za pomoć i njegu i novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. srpnja 1993. ("Narodne novine", broj 80/93) od 1. kolovoza 1993. za 34% prema Odluci o usklađivanju mirovina, doplatka za pomoć i njegu i novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. kolovoza 1993. ("Narodne novine". broj 87/93) od 1. listopada 1993. za 30.388% prema Odluci o usklađivanju mirovina, doplatka za pomoć i njegu i novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. listopada 1993. ("Narodne novine", broj 101/93) povećavaju se od 1. studenoga 1993. za 4%.

2. Mirovine usklađene prema točki 1. ove odluke ne mogu iznositi više od 2.400.601. HRD, niti manje od 388.382: HRD mjesečno.

3. Doplatak za pomoć i njegu i novčane naknade za tjelesno oštećenje, usklađene po ovoj Odluci, isplaćivat će se od 1. studenoga 1993. najviše u svoti koje od 1. studenoga 1993. pripadaju korisnicima tih prava u Republičkom fondu mirovinskoga i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske.

4. Kao osnovica za povećanje mirovina i drugih novčanih primanja, prema ovoj Odluci, uzima se svota koja je korisnicima pripadala na dan 1. studenoga 1993.

5. Usklađivanje mirovina i drugih novčanih primanja, prema ovoj Odluci, obavit će se po službenoj dužnosti, bez donošenja rješenja.

6. Ova odluka stupa na snagu idućeg dana od dana objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. studenoga 1993.

Klasa: 140-13/93-01/4086

Urbroj : 341-99-01 /83-7

Zagreb, 16. studenoga 1993.

Predsjednik Upravnog odbora Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske

dr. Stjepan Blažinkov, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.