Zakoni i propisi - Pravni savjeti 105 23.11.1993 Odluka o usklađivanju mirovina od 1. listopada 1993.
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

REPUBLIČKI FOND MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA RADNIKA HRVATSKE

Na temelju članka 3a. Zakona o preuzimanju saveznog zakona iz oblasti mirovinskog i invalidskog osiguranja vojnih osiguranika koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuje kao republički zakon ("Narodne novine". br. 53/91, 73/91, 18/92, 71/92, i 26/93), članka 66. Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju vojnih osiguranika ("Narodne novine", broj 53/91) te članka 6. točke 12. Statuta Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske ("Narodne novine". br. 58/90 i 21/92), Upravni odbor Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske, na sjednici održanoj 16. studenoga 1993, donosi

ODLUKU

o usklađivanju mirovina od 1. listopada 1993.

1. U skladu s Uredbom o utvrđivanju najviših iznosa mase sredstava za isplatu mirovina ("Narodne novine", broj 93/93) mirovine korisnika lnirovine koji su mirovinu ostvarili 1. siječnja 1993. ili kasnije kao djelatne vojne osobe ili osobe na službi u oružanim snagama Republike Hrvatske na temelju članka 3a. Zakona o preuzimanju saveznog zakona iz oblasti mirovinskog i invalidskog osiguranja vojnih osiguranika koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuje kao republički zakon i koje su određene od mirovinske osnovice u smislu članka 18. stavak 2. i mirovine koje su usklađene prema odredbi članka 64. stavka 2. Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju vojnih osiguranika te povećane od 1. siječnja 1993. za 26,6%, od 1. veljače 1993. za 28,6% od 1. ožujka 1983. za 40.86% i od 1. travnja 1993. za 29,93% prema Odluci o usklađivanju mirovina od 1. siječnja 1993. do 30. travnja 1993. ("Narodne novine". broj 67/93 i 72/93) i od 1. svibnja 1993. za 40,4% prema Odluci o usklađivanju mirovina od 1. svibnja 1993. ("Narodne novine", br. 77/93 i 80/83) od 1. lipnja 1993. za 39,26% od 1. srpnja 1883. za 25% i od 1. kolovoza 1993. za 28% prema Odluci o usklađivanju mirovina od 1. lipnja 1993. od 1. srpnja 1993. i od 1. kolovoza 1993. ("Narodne novine" broj 87/93) od 1. rujna 1993. za 22% prema Odluci o usklađivanju mirovina od 1. rujna 1993. ("Narodne novine", broj 101/93) povećavaju se od 1. listopada 1993. za 4%.

2. Kao osnovica za povećanje mirovina od 1. listopada 1993, uzima se mirovina koja je korisnicima pripadala na dan 1. listopada 1993, odnosno na dan stjecanja prava, ako je pravo stećeno nakon toga dana.

3. Mirovine korisnika mirovina koji su pravo na mirovinu ostvarili 1. listopada 1993. ili poslije toga dana. a koje nisu povećane za 26,6%, za 28,06%, za 40,86%, za 29,93%, za 40,4% za 3926%. za 25%, za 28% i za 22% povećavaju se od dana ostvarenja prava za 1.077.744%.

4. Usklađivanje mirovina prema ovoj odluci, obavit će se po službenoj dužnosti, bez donošenja rješenja.

5. Ova odluka stupa na snagu idućeg dana nakon objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. listopada 1993.

Klasa: 140-13/93-01/4086

Urbroj : 341-99-01 /93-8.

Zagreb, 16. studenoga 1893.

Predsjednik Upravnog odbora Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske

dr. Stjepan Blažinkov, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.