Zakoni i propisi - Pravni savjeti 105 23.11.1993 Odluka o usklađivanju naknada plaća u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i naknade plaća u svezi s pravom na zaposlenje od 1. studenoga 1993.
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

REPUBLIČKI FOND MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA SAMOSTALNIH PRIVREDNIKA HRVATSKE

Na temelju članka 123. Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju ("Narodne novine". br. 26/83. 5/86, 42/87, 34/89. 57/89. 40/90, 9/91, 26/93 i 96/93) te članka 6. točke 13. Statuta Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja samostalnih privrednika Hrvatske ("Narodne novine", br. 58/90 i 21/92), Upravni odbor Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja samostalnih privrednika, na sjednici održanoj 16. studenoga 1993, donosi

ODLUKU

o usklađivanju naknada plaća u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i naknade plaća u svezi s pravom na zaposlenje od 1. studenoga 1993.

1. U skladu s Uredbom o utvrđivanju najviših iznosa mase sredstava za isplatu mirovina ("Narodne novine", broj 93/93), naknade plaće u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i naknade plaće u svezi s pravom na zaposlenje (koje osigurava i isplaćuje Republički fond mirovinskog i invalidskog osiguranja samostalnih privrednika Hrvatske) ostvarene do 31. prosinca 1992. i povećane od 1. siječnja 1993. za 20,2% i naknade plaće u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i naknade plaće u svezi s pravom na zaposlenje ostvarene 1. siječnja 1993. ili poslije toga dana i povećane od 1. siječnja 1993. za 123,2%, prema Odluci o uskladivanju naknada plaća u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i naknade plaće u svezi s pravom na zaposlenje od 1. siječnja 1993. ("Narodne novine", broj 23/93) i koje su povećane od 1. veljače 1993. za 26,l% prema Odluci o usklađivanju naknada plaća u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i naknada plaća u svezi s pravom na zaposlenje od 1. veljače 1993. ("Narodne novine". broj 53/93), od 1. ožujka 1993. za 22,7% prema Odluci o usklađivanju naknada plaća u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i naknada plaća u svezi s pravom na zaposlenje od 1. ožujka 1993. ("Narodne novine", broj 47/93) od 1. travnja 1993. za 44,3% prema Odluci o usklađivanju naknada plaća u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i naknada plaća u svezi s pravom na zaposlenje od 1. travnja 1993. ("Narodne novine", broj 54/93) od 1. svibnja 1993. za 27,8% prema Odluci o usklađivanju naknada plaća u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i naknada plaća u svezi s pravom na zaposlenje od 1. svibnja 1993. ("Narodne novine", broj 67/93) od 1. lipnja 1993. za 37,8% prema Odluci o usklađivanju naknada plaća u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaiju i naknada plaća u svezi s pravom na zaposlenje od 1. lipnja 1993. ("Narodne novine", broj 72/93) od l. srpnja 1993. za 32,8% prema Odluci o usklađivanju naknada plaća u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i naknada plaća u svezi s pravom na zaposlenje od 1. srpnja 1993. ("Narodne novine", broj 80/93) od 1. kolovoza 1993. za 34% prema Odluci o usklađivanju naknada plaća u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i naknada plaća u svezi s pravom na zaposlenje od 1. kolovoza 1993. ("Narodne novine", broj 87/93) od 1. listopada 1993. za 30,388% prema Odluci o usklađivanju naknada plaća u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i naknada plaća u svezi s pravom na zaposlenje od 1. listopada 1993. ("Narodne novine", broj 101/93) povećavaju se od 1. studenoga 1993. za 4%.

2. Naknade plaća iz točke 1. ove odluke ostvarene 1. studenoga 1993 ili poslije toga dana, a koje nisu povećane za 123,2%, za 26,l%, za 22,7%, za 44,3%. za 27,8%, za 37,8%, za 32,8o/u, za 34% i za 30,388% povećavaju se od dana ostvarivanja prava za 2.017.746%.

3. Kao osnovica za povećanje naknada prema točki 1. ove odluke služi svota naknade koja je invalidu rada pripadala na dan 1. studenoga 1993, a kao osnovica za povećanje naknade prema točki 2. odluke, služi svota naknade koja je invalidu rada pripadala, odnosno pripada, na dan ostvarivanja prava na naknadu.

4. Povećanje naknade iz toć.1. i 2. ove odluke obavit će se po službenoj dužnosti, bez donošenja rješenja.

5. Ova odluka stupa na snagu idućeg dana od dana objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. studenoga 1993.

Klasa: 142-13/93-01/4088

Urbroj : 342-99-01/93-3

Zagreb, 16. studenoga 1993.

Predsjednik Upravnog odbora Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja samostalnih privrednika Hrvatske

dr. Stjepan Blažinkov, v. r.