Zakoni i propisi - Pravni savjeti 105 23.11.1993 Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-III-26/1993. od 27. listopada 1993.
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Ustavni sud Republike Hrvatske, odlučujući o ustavnoj tužbi M. K. iz V. G., na sjednici 27. listopada 1993. godine, donio je ovo

RJEŠENJE

1. Odbacuje se ustavna tužba.

2. Ovo rješenje će se objaviti u "Narodnim novinama".

Obrazloženje

Presudom Upravnog suda Republike Hrvatske broj: Us-2175/1992-3 od 15. listopada 1992. godine, povodom koje je podnesena ustavna tužba. poništeno je rješenje Ministarstva rada, socijalne skrbi i obitelji Republike Hrvatske, Klasa: UP/II-551-06/92-01/512, Ur.broj: 524-04/2-92-1 od 25. svibnja 1992. godine i poništen je zaključak Republičkog fonda socijalne zaštite, Podružnica V. G., Centar za socijalni rad, Klasa: UP/I-551-06/92-05/72, Ur.broj: 2187-09-02-92-3 od 11. ožujka 1992. godine.

M. K. u ustavnoj tužbi predlaže da se navedena presuda Upravnog suda Republike Hrvatske ukine, budući da su njome povrijeđena njegova ustavna prava zajamčena odredbama članka 14. stavak 1. i 2., članka 18. stavak 1., članka 26., članka 57. i članka 21. stavak 1. Ustava Republike Hrvatske.

Ustavna tužba nije dopuštena.

Ustavni zakon o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 13/91) u odredbi članka 28. stavak 2. određuje da se ustavna tužba može podnijeti tek nakon što je iscrpljen dopušten pravni put.

U konkretnom slučaju nije iscrpljen dopušten pravni put, jer predmet nije okončan. Upravni sud Republike Hrvatske je, naime, poništio oba upravna rješenja i uputio Ministarstvo rada, socijalne skrbi i obitelji da donese novo rješenje.

Iz navedenih razloga, primjenom članka 26. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske, odlučeno je kao u točki 1. izreke, a točka 2. izreke ovog rješenja temelji se na članku 20. stavak 1. istog Ustavnog zakona.

Broj : U-III-26/ 1993

Zagreb, 27. listopada 1993.

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik

Jadranko Crnić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.