Zakoni i propisi - Pravni savjeti 104 19.11.1993 Odluka o imenovanju članova Predsjedničkog vijeća obrane i nacionalne sigurnosti
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 100. stavka 2. i članka 106. Ustava Republike Hrvatske donosim

ODLUKU

o imenovanju članova Predsjedničkog vijeća obrane i nacionalne sigurnosti

1. Za članove Predsjedničkog vijeća obrane i nacionalne sigurnosti imenuju se:

1. STJEPAN MESIĆ, predsjednik Zastupničkog doma Sabora Repubtike Hrvatske

2. JOSIP MANOLIĆ, predsjednik Županijskog doma Sabora Republike Hrvatske

3. NIKICA VALENTIĆ, predsjednik Vlade Republike Hrvatske

4. dr. JURE RADIĆ, predstojnik Ureda predsjednika Republike Hrvatske

5. HRVOJE ŠARINIĆ. savjetnik Predsjednika i predstojnik Ureda za nacionalnu sigurnost

6. dr. FRANJO GREGURIĆ, glavni savjetnik Predsjednika za gospodarstvo

7. dr. PERO JURKOVIĆ, guverner Narodne banke Hrvatske

8. dr. MATE GRANIĆ, potpredsjednik Vlade RH i ministar vanjskih poslova Republike Hrvatske

9. VLADIMIR ŠEKS, potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske

10. BORISLAV ŠKEGRO, potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske

11. dr. IVICA KOSTOVIĆ, potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske

12. GOJKO ŠUŠAK. ministar obrane Republike Hrvatske 13. IVAN JARNJAK, ministar unutarnjih poslova Republike Hrvatske

14. dr. ZORAN JAŠIĆ, ministar financija Republike Hrvatske

15. MLADEN VEDRIŠ, predsjednik Hrvatske gospodarske komore

16. general zbora JANKO BOBETKO, načelnik Glavnog stožera Hrvatske vojske

17. LUKA BEBIĆ, predsjednik Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost Sabora RH

18. dr. MIROSLAV TUĐMAN, ravnatelj Hrvatske informativne službe.

2. Glavni tajnik Vijeća je predstojnik Ureda predsjednika Republike Hrvatske. Tajnik Vijeća je pročelnik Vojnog kabineta.

3 Ovisno o dnevnom redu glavni tajnik Vijeća predlaže predsjedniku Republike koji se članovi Vijeća (zamjenici u slučaju spriječenosti članova), savjetnici Predsjednika i po potrebi drugi djelatnici, pozivaju na sjednice Vijeća.

4 Stupanjem na snagu ove odluke prestaje važiti Odluka o imenovanju članova Predsjedničkog vijeća od 10. rujna 1992. godine i Odluka o osnivanju, imenovanju članova Vijeća obrane i nacionalne sigurnosti od 20. siječnja 1993. godine i Odluka o osnivanju Vijeća za strategiju razvitka Hrvatske od 13. veljače 1992.

5. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: PA8-3/2-93.

Zagreb, 16. studenoga 1993.

Predsjednik Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.