Zakoni i propisi - Pravni savjeti 104 19.11.1993 Odluka o prestanku važenja Odluke o prodaji bankama blagajničkih zapisa Narodne banke Hrvatske u 1993. godini
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

NARODNA BANKA HRVATSKE

Na temelju točke 3. stavka 3. Odluke o izdavanju blagajničkih zapisa Narodne banke Hrvatske ("Narodne novine", broj 50/93), Guverner Narodne banke Hrvatske donio

ODLUKU

o prestanku važenja Odluke o prodaji bankama blagajničkih zapisa Narodne banke Hrvatske u 1993. godini

I.

Ovom Odlukom prestaje važiti Odluka o prodaji bankama blagajničkih zapisa Narodne banke Hrvatske u 1993. godini ("Narodne novine", br. 51/93., 62/93., 80/93. i 91/93.).

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

O. br. 24/93.

Zagreb, 16. sudenoga 1993.

Guvener Narodne banke Hrvatske

dr. Pero Jurković, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.