Zakoni i propisi - Pravni savjeti 104 19.11.1993 Odluka o izdavanju blagajničkih zapisa Narodne banke Hrvatske
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

NARODNA BANKA HRVATSKE

Na temelju članka 13. i 67. stavka 1. točke 9) Zakona o Narodnoj banci Hrvatske ("Narodne novine", broj 74/92., 26/93. i 79/93.), Savjet Narodne banke Hrvatske, na sjednici održanoj 16. studenoga 1993. godine, donio je slijedeću

ODLUKU

o izdavanju blagajničkih zapisa Narodne banke Hrvatske

I.

Narodna banka Hrvatske izdavat će, radi reguliranja količine novca u opticaju, prenosive blagajničke zapise

II.

Blagajničke zapise mogu zapisivati kod Narodne banke Hrvatske banke u svoje ime i za svoj račun ili u svoje ime i za tuđi račun, na Način i uvjete koji su utvrđeni ovom odlukom.

Blagajničke zapise Narodna banka Hrvatske će izdavati sukladno Projekciji monetarne politike i tekućim monetarnim kretanjima.

III.

Narodna banka Hrvatske prodavat će blagajničke zapise bankama na aukcijama što ih sama organizira na temelju odluke guvernera Narodne banke Hrvatske.

U razdoblju između dvije aukcije Narodna banka Hrvatske prodavat će blagajničke zapise na međubankarskom tržištu novca ili putem direktne ponude bankama.

Uvjeti pod kojima će Narodna banka Hrvatske prodavati blagajničke zapise na pojedinoj aukciji, a koje odredi Guverner Narodna banke Hrvatske, poslovna su tajna Narodne banke Hrvatske i ne smiju se priopćavati drugim osobama.

IV.

Blagajničke zapise koje je Narodna banka Hrvatske prodala prema ovoj Odluci, banke ne mogu podnijeti na naplatu prije isteka roka na koji su upisani.

Izuzetno od odredbi stavka 1. ove točke. odlukom guvernera Narodne banke Hrvatske može otkupiti vlastite blagajničke zapise i prije isteka roka na koji su upisani zavisno od tekućih monetarnih kretanja i stanja likvidnosti banaka.

V.

Obveze po osnovi kamate, koje proizlaze iz blagajničkih zapisa izdanih po odredbama ove odluke, Narodna banka Hrvatske izvršava mjesečno odnosno o roku dospijeća, uz primjenu konformne stope za broj dana za koji se obračunava kamata.

VI.

Narodna banka Hrvatske će, po potrebi, bankama izdavati potvrde o upisu blagajničkih zapisa.

Ukoliko banka ili druga pravna osoba proda blagajničke zapise Narodne banke Hrvatske prije roka dospijeća drugoj banci ili pravnoj osobi mora o tome, odmah a najkasnije u roku od dva radna dana izvijestiti Narodnu banku Hrvatske.

VII.

Na dan stupanja na snagu ove odluke prestaje važiti Odluke o izdavanju blagajničkih zapisa. Narodne banke Hrvatske ("Narodne novine", broj 50/93.).

VIII.

Ova odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

O. br. 181/93.

Zagreb, 16. studenoga 1993.

Predsjednik Savjeta Narodne banke Hrvatske

Guverner Narodne banke Hrvatske

dr. Pero Jurković, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.


     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranica za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave za Vaše web stranice.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice po povoljnim cijenama.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina


IZRADA WEB STRANICA

Naručite izradu modernih web stranica. U svega nekoliko minuta, kreirajte vrhunsku web stranicu uz pomoć naših CMS web stranica. Moderni dizajni za Vaše web stranice. Korištenje CMS web stranica slično je kao korištenje Facebooka, ne zahtjeva znanje kodiranja i programiranja. Započnite pisati, dodajte nekoliko fotografija i imate brzo svoju prvu web stranicu. Mijenjajte dizajn svoje stranice s lakoćom. Kreirajte web stranicu svoje tvrtke, web stranicu obrta, web stranicu udruge, započnite pisati blog...

Mobilna responzivnost web stranica je prilagođavanje web stranice svim preglednicima (mobitel, tablet, računalo) i mora se implementirati na sve web stranice. Besplatna optimizacija za tražilice; SEO optimizacija omogućava vašoj web stranici da se prikazuje u prvih deset rezultata na tražilicama za pojmove koje pretražuju vaši budući kupci.

Dizajn responzivnih web stranica, registracija domene, izrada CMS stranica, ugradnja web shopa, implementacija plaćanja karticama, ugradnja Google analyticsa, siguran hosting, prijava na tražilice, reklama na društvenim mrežama, ugradnja kontakt formulara za upite sa web stranica...

Iskoristite ponudu: izrada web stranica i hosting po najnižim cijenama. Besplatna prijava na tražilice, besplatni e-mail, besplatna .hr domena, besplatna podrška za internet marketing...

>> Link na ponudu za izradu web stranica >>