Zakoni i propisi - Pravni savjeti 104 19.11.1993 Odluka o izdavanju blagajničkih zapisa Narodne banke Hrvatske
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

NARODNA BANKA HRVATSKE

Na temelju članka 13. i 67. stavka 1. točke 9) Zakona o Narodnoj banci Hrvatske ("Narodne novine", broj 74/92., 26/93. i 79/93.), Savjet Narodne banke Hrvatske, na sjednici održanoj 16. studenoga 1993. godine, donio je slijedeću

ODLUKU

o izdavanju blagajničkih zapisa Narodne banke Hrvatske

I.

Narodna banka Hrvatske izdavat će, radi reguliranja količine novca u opticaju, prenosive blagajničke zapise

II.

Blagajničke zapise mogu zapisivati kod Narodne banke Hrvatske banke u svoje ime i za svoj račun ili u svoje ime i za tuđi račun, na Način i uvjete koji su utvrđeni ovom odlukom.

Blagajničke zapise Narodna banka Hrvatske će izdavati sukladno Projekciji monetarne politike i tekućim monetarnim kretanjima.

III.

Narodna banka Hrvatske prodavat će blagajničke zapise bankama na aukcijama što ih sama organizira na temelju odluke guvernera Narodne banke Hrvatske.

U razdoblju između dvije aukcije Narodna banka Hrvatske prodavat će blagajničke zapise na međubankarskom tržištu novca ili putem direktne ponude bankama.

Uvjeti pod kojima će Narodna banka Hrvatske prodavati blagajničke zapise na pojedinoj aukciji, a koje odredi Guverner Narodna banke Hrvatske, poslovna su tajna Narodne banke Hrvatske i ne smiju se priopćavati drugim osobama.

IV.

Blagajničke zapise koje je Narodna banka Hrvatske prodala prema ovoj Odluci, banke ne mogu podnijeti na naplatu prije isteka roka na koji su upisani.

Izuzetno od odredbi stavka 1. ove točke. odlukom guvernera Narodne banke Hrvatske može otkupiti vlastite blagajničke zapise i prije isteka roka na koji su upisani zavisno od tekućih monetarnih kretanja i stanja likvidnosti banaka.

V.

Obveze po osnovi kamate, koje proizlaze iz blagajničkih zapisa izdanih po odredbama ove odluke, Narodna banka Hrvatske izvršava mjesečno odnosno o roku dospijeća, uz primjenu konformne stope za broj dana za koji se obračunava kamata.

VI.

Narodna banka Hrvatske će, po potrebi, bankama izdavati potvrde o upisu blagajničkih zapisa.

Ukoliko banka ili druga pravna osoba proda blagajničke zapise Narodne banke Hrvatske prije roka dospijeća drugoj banci ili pravnoj osobi mora o tome, odmah a najkasnije u roku od dva radna dana izvijestiti Narodnu banku Hrvatske.

VII.

Na dan stupanja na snagu ove odluke prestaje važiti Odluke o izdavanju blagajničkih zapisa. Narodne banke Hrvatske ("Narodne novine", broj 50/93.).

VIII.

Ova odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

O. br. 181/93.

Zagreb, 16. studenoga 1993.

Predsjednik Savjeta Narodne banke Hrvatske

Guverner Narodne banke Hrvatske

dr. Pero Jurković, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.


     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina: