Zakoni i propisi - Pravni savjeti 101 05.11.1993 Odluka o izmjenama Odluke o osnivanju Republičkoga fonda Zrinski i Frankopani
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 23. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 41/90, 8/91, 14/91, 53A/91, 9/92 i 55/92), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 28. listopada 1993. godine donijela

ODLUKU

o izmjenama Odluke o osnivanju Republičkoga fonda "Zrinski i Frankopani"

I.

U Odluci o osnivanju Republičkoga fonda "Zrinski i Frankopani" ("Narodne novine", broj 23/91 i 62/91) u t.očki 1. stavak 1. mijnja se i glasi:

"Ovom se Odlukom u sustavu Ministartstva rada i socijalne skrbi osniva Perublički fond " Zrinski i Frankopani" za pružanje u nabavi pomagala invalidima domovinskog rada ".

Stavak 2 . briše se .

II.

U točkama VII. i IX riječ "pomoći" zamjenjuje se riječima "pripomoći u nabavi pomagala invalidima domovinskoga rata."

III.

U točkama VI, VII, VIII., IX. i X naziv "Ministarstvo rada socijalne skrbi i obitelji" zamjenjuje se riječima "Ministarstvo rada i socijalne skrbi", u odgovarajućem padežu.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave "Narodnim novinama"

Klasa:41l-06/93-0l/01

Urbroj: 5030104-93-3

Zagreb, 28. listopada 1993.

Predsjednik

Nikica Valentić, v r