Zakoni i propisi - Pravni savjeti 101 05.11.1993 Pravilnik o dopunama Pravilnika o davanju ovlaštenja za kontrolu projekata
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I ZAŠTITE OKOLIŠA

Na temelju članka 21 stavak 3. Zakona o građenju ("Narodne novine", broj 77/92, 82/92 i 26/93), Ministar graditeljstva i zaštite okoliša donosi

PRAVILNIK

o dopunama Pravilnika o davanju ovlaštenja za kontrolu projekata

Članak 1.

(1) U Pravilniku o davanju ovlaštenja za kontrolu proje kata ("Narodne novine", broj 53/93) u članku 3. iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4 koji glasi:

"(4) Iznimno od odredbe stavka 2. ovog članka, ovlašteni revident za kontrolu iz članka 2. točke 1. do 3. ovog pravilnika može biti diplomirani inženjer arhitekture ako se istakao u projektiranju značajnijih građevina u svojstvu projektanta ili projektanta voditelja odnosno ako je dao značajniji doprinos tehničkoj struci na području za koje se ovlaštenje daje."

Članak 2.

(1) U članku 9. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2 koji glasi:

"(2) Ako je kandidatov dosadašnji stručni rad vezan iskljućivo uz određenu vrstu građevine ovlaštenje iz stavka 1. Uvog članka za odnosnu vrstu kontrole može se dati za obavljanje kontrole projekata samo određene vrste građevina."

(2) Dosadašnji stavak 2. i 3. postaju stavak 3. i 4.

Članak 3.

Ovaj pravilnik stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa:361-01/43-03/02

Urbroj : 531-03-93-2

Zagreb, 1 studenoga 1993.

Ministar graditeljstva i zaštite okoliša

Zlatko Tomčić, dipl. inž. građ., v r.