Zakoni i propisi - Pravni savjeti 101 05.11.1993 Odluka o usklađivanju naknada plaća u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i naknada plaća u svezi s pravom na zaposlenje od l. listopada 1993.
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

REPUBLIČKI FOND MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA RADNIKA HRVATSKE

Na temelju članka 123. Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju ("Narodne novine", br. 26/83, 5/86, 42/87, 34/89, 57/89, 40/90, 9/91, 26/93 i 96/93) te članka 6. točke 12. Statuta Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske ("Narodne novine". br. 58/90 i 21/92). Upravni odbor Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske, na sjednici održanoj 25. listopada l993, donosi

ODLUKU

o usklađivanju naknada plaća u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i naknada plaća u svezi s pravom na zaposlenje od l. listopada 1993.

1. U skladu s Uredbom o utvrđivanju najviših iznosa mase sredstava za isplatu mirovina ("Narodne novine", broj 93/93) naknade plaća u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i naknade plaća u svezi s pravom na zaposlenje (članak 52. stavak 1. toč. 1. i 2. Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju) koje osigurava i isplaćuje Republički fond mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske, koje su ostvarene do 31. prosinca 1992. i povećane od 1. siječnja 1993. za 20,2% i naknade plaća u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i naknade plaća u svezi s pravom na zaposlenje (članak 52. stavak 1. toč. 1. i 2. Zakona o mirovinskom i invalidskom ,osiguranju) koje osigurava i isplaćuje Republički fond mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske, koje su ostvarene 1. siječnja I993. ili poslije toga dana i povećane od 1 siječnja 1993. za 123,2%, prema Odluci o usklađivanju naknada plaća u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i naknada plaća u svezi s pravom na zaposlenje od 1. siječnja 1993. ("Narodne novine", broj 23/93) i koje su povećane od 1. veljače 1993. za 26,l% prema Odluci o usklađivanju naknada plaća u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i naknada plaća u svezi s pravom na zaposlenje od 1. veljače 1993. ("Narodne novine", broj 35/93), od 1. ožujka 1993. za 22,7% prema Odluci o usklađivanju naknada plaća u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i naknada plaća u svezi s pravom na zaposlenje od 1. ožujka 1993. ("Narodne novine", broj 47/93), od 1. travnja 1993. za 44,3% prema Odluci o usklađivanju naknada plaća u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvelifikaciju i naknada plaća u svezi s pravom na zaposlenje od 1. travnja 1993. ("Narodne novine", broj 54/93). od 1. svibnja 1993. za 27,8% prema Odluci o usklađivanju naknada plaća u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i naknada plaća u svezi s pravom na zaposlenje od 1. svibnja 1993. ("Narodne novine", broj 67/93) od 1. lipnja 1993. za 37.8% prema Odluci o usklađivanju naknada plaća u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i naknada plaća u svezi s pravom na zaposlenje od 1. lipnja 1993. ("Narodne novine". broj 72/93). od 1. srpnja 1993. za 32,8% prema Odluci o usklađivanju naknada plaća u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i naknada plaća u svezi s pravom na zaposlenje od 1. srpnja 1993. ("Narodne novine", broj 80/93), od 1. kolovoza 1993. za 34% prema Odluci o usklađivanju naknada plaća u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i naknada plaća u svezi s pravom na zaposlenje od 1. kolovoza 1993. ("Narodne novine", broj 87/93), povećavaju se od 1. listopada 1993. za 30,388%.

2. Naknade plaća iz točke 1. ove odluke ostvarene 1. listopada 1993. ili poslije toga dana, a koje nisu povećane za 1232%, za 26,l%, za 22,7%, za 44,3%, za 27,8%, za 37,8%, za 32,8% i za 34%, povećavaju se od dana ostvarivanja prava za 1.936,294%.

3. Kao osnovica za povećanje naknade prema točki 1. ove odluke služi svota naknada koja je invalidu rada pripade na dan 1. listopada 1993. a kao osnovica za povećanje naknade prema točki 2. uzima se svota naknade koja je invalidu rada pripadala, odnosno pripada na dan ostvarivanja prava na naknadu.

4. Povećanje naknade iz toč. 1. i 2. ove odluke obavit će se po službenoj dužnosti, bez donošenja rješenja

5. Ova odluka stupa na snagu idućeg dana od dana objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. listopada 1993.

Klasa 140-13/93-01/3938

Urbroj : 341-99-01/93-4

Zagreb. 25. listopdda 1993.

Predsjednik Upravnog odbora Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske

dr. Stjepan Blažinkov, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.