Zakoni i propisi - Pravni savjeti 101 05.11.1993 Odluka o usklađivanju mirovina, doplatka za pomoć i njegu i novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. listopada 1993.
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

REPUBLIČKI FOND MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA RADNIKA HRVATSKE

Na temelju članka 3c. stavka 3. Zakona o preuzimanju saveznog zakona iz oblasti mirovinskog i invalidskog osiguranja vojnih osiguranika koji se u Republici Hrvatskoj primjeniuje kao republički zakon ("Narodne novine", br. 53/91, 73/91,18/92, 71/92 i 26/93), članka 3. stavka 5. Uredbe o ostvarivanju prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja osobama kojima je prestalo svojstvo aktivne vojne osobe u bivšoj JNA do 31. prosinca 1991. ("Narodne novine", br. 46/92 i 71/92) te članka 6. točke 12. Statuta Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske ("Narodne novine", br. 58/90 i 21/92), Upravni odbor Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske, na sjednici održanoj 25. listopada 1993, donosi

ODLUKU

o usklađivanju mirovina, doplatka za pomoć i njegu i novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. listopada 1993.

1. U skladu s Uredbom o utvrđivanju najviših iznosa mase sredstava za isplatu mirovina ("Narodne novine", broj 93/93) mirovine i druga novčana primanja korisnika iz članka 1. Uredbe o ostvarivanju prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja osoba kojima je prestalo svojstvo aktivne vojne osobe u bivšoi JNA do 31. prosinca 1991. ("Narodne novine", br. 46/92 i 71/92) i mirovine i druga novčana primanja korisnika iz članka 3b. Zakona o preuzimanju saveznog zakona iz oblasti mirovinskoga i invalidskog osiguranja vojnih osiguranika koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuje kao republički zakon ("Narodne novine", br. 53/91. 73/91, 18/92, 71/92 i 26/93), koje su od 1. siječnja 1993. povećane za 202% prema Odluci o usklađivanju mirovina. doplatka za pomoć i njegu i novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. siječnja 1993. ("Narodne novine", broj 23/83), od 1. veljaĆe 1993. za 26,l% prema Odluci o usklađivanju mirovina, doplatka za pomoć i njegu i novčanih naknada za tjelesno oštećenje od l. veljače 1993. ("Narodne novine", broj 35/93), od 1. ožujka 1993. za 22,7% prema Odluci o usklađivanju mirovina, doplatka za pomoć i njegu i novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. ožujka 1993. ("Narodne novine", broj 47/93), od 1. travnja 1993. za 44,3% prema Odluci o usklađivanju mirovina, doplatka za pomoć i njegu i novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. travnja 1993. ("Narodne novine", broj 54/93), od 1. svibnja 1993. za 27.8% prema Odluci o usklađivanju mirovina, doplatka za pomoć i njegu i novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. svibnja 1993. ("Narodne novine" broj 67/93), od 1. lipnja 1993. za 37,8% prema Odluci o usklađivanju mirovina, doplatka za pomoć i njegu i novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. lipnja 1993. ("Narodne novine", broj 72/93), od 1. srpnja 1993. za 32,8% prema Odluci o usklađivanja mirovina, doplatka za pomoć i njegu i novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. srpnja 1993. (" Narodne novine", broj 80/93). od 1. kolovoza 1993. za 34% prema Odluci o usklađivanju mirovina, doplatka za pomoć i njegu i novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. kolovoza 1993. ("Narodne novine", broj 87/93) povećavaju se od 1. listopada 1993. za 30,388%.

2. Mirovine usklađene prema točki 1. ove odluke ne mogu iznositi više od 2.308.270.- HRD, niti manje od 373.444.- HRD mjesečno.

3. Doplatak za pomoć i njegu i novčane naknede za tjelesno oštećenje, usklađene po ovoj Odluci, isplaćivat će se od 1. listopada 1993. najviše u svoti koje od 1. listopada 1993. pripadaju korisnicima tih prava u Republičkom fondu mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske.

4. Kao osnovica za povećanje mirovina i drugih novčanih primanja, prema ovoj Odluci, uzima se svota koja je korisnicima pripadala na dan 1. listopada 1993.

5. Usklađivanje mirovina i drugih novčanih primanja, prema ovoj Odluci, obavit će se po službenoj dužnosti, bez donošenja rješenja.

6. Ova odluka stupa na snagu idućeg dana od dana objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. listopada 1983.

Klasa: 140-13/93-01/3938

Urbroj : 341-99-01 /93-7

Zagreb, 25. listopada 1993.

Predsjednik Upravnog odbora Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske

dr. Stjepan Blažinkov, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.