Zakoni i propisi - Pravni savjeti 101 05.11.1993 Odluka o usklađivanju doplatka za pomoć i njegu od 1. listopada 1993.
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

REPUBLIČKI FOND MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA SAMOSTALNIH PRIVREDNIKA HRVATSKE

Na temelju članka 76. stavka 4. i članka 123. Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju ("Narodne novine", br. 26/83, 5/86, 42/87, 34/89, 57/89, 40/90, 9/91, 26/93 i 96/97) te članka 6. točke 13. Statuta Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja samostalnih privrednika Hrvatske ("Narodne novine", br. 58/90 i 21/92). Upravni odbor Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja sa-. mostalnih privrednika Hrvatske na sjednici održanoj 25. listopada 1993. donosi

ODLUKU

o usklađivanju doplatka za pomoć i njegu od 1. listopada 1993.

1. a) Puna svota doplatka za pomoć i njegu od 1. listopada 1993. izno51.204.649. HRD.

b) Smanjena svota doplatka za pomoć i njegu od 1. listopada 1993. iznosi 153.487.- HRD.

2. Slijepom korisniku obiteljske mirovine doplatak za pomoć i njegu pripada u punoj svoti.

3. Za korisnika doplatka za pomoć i njegu iz članka 76. stavka 1. točke 3. Zakona o mirovinskorn i invalidskom osiguranju doplatak za pomoć i njegu od 1. listopada 1993 iznosi 255.811. - HRD

5. U skladu s odredbama iz toč. 1. do 3. ove odluke, odredit će se po službenoj dužnosti, bez donošenja rješenja, pri padajuća nova svota doplatka za pomoć i njegu svim korisnicima koji imaju pravo na taj doplatak na dan l. listopada 1993. ili su to pravo ostvarili nakon toga dana.

6. Ova odluka stupa na snagu idućeg dana od dana objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. listopada 1993.

Klasa: 142-13/93-01/3940

Urbroj : 342-99-01/93-5

Zagreb, 25. listopada 1993.

Predsjednik Upravnog odbora Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja samostalnih privrednika Hrvatske

dr. Stjepan Blažinkov, v. r