Zakoni i propisi - Pravni savjeti 101 05.11.1993 Odluka o određivanju zajamčene najniže svote koja se isplaćuje korisniku mirovine od 1. listopada 1993.
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

REPUBLIČKI FOND MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA INDIVIDUALNIH POLJOPRIVREDNIKA HRVATSKE

Na temelju članka 6. točke 10. i članka 28. Statuta Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja individualnih poljoprivrednika Hrvatske ("Narodne novine", br. 58/80 i 21/92), Upravni odbor Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja individualnih poljoprivrednika Hrvatske, na sjednici održanoj 25. listopada 1993, donosi

ODLUKU

o određivanju zajamčene najniže svote koja se isplaćuje korisniku mirovine od 1. listopada 1993.

1. Ako starosna ili invalidska mirovina koja se isplaćuje od 1. listopada 1993. iznosi manje od 36.000,- HRD mjesečno, isplaćivat će se umjesto pripadajuće mirovine, zajamčena najniža svota od 36.000.- HRD mjesečno.

2. Obiteljska će se mirovina isplaćivati u odgovarajućem postotku od svote utvrđene točkom 1. ove odluke ovisno o broju korisnika obiteljske mirovine.

3. Korisnicima mirovine ostvarene primjenom međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju, a određenih u razmjernom dijelu, isplaćivat će se razmjerni dio svote utvrđene toč. 1. ili 2. ove odluke.

4. Ova odluka stupa na snagu na dan objave u "Narodnim novinama", a primjenjivat će se od 1. listopada 1993.

Klasa: 141-13/93-01/3939

Urbroj: 343-99-01/93

Zagreb, 25. listopada 1993.

Predsjednik Upravnog odbora Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja individualnih poljoprivrednika Hrvatske

dr. Stjepan Blažinkov. v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.