Zakoni i propisi - Pravni savjeti 100 03.11.1993 Uredba o nastavljanju važenja pravnoga sadržaja i učinka određenih uredbi Vlade Republike Hrvatske na temelju zakonske ovlasti
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 1. stavka 1. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 94/93), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 3. studenoga 1993. donijela

UREDBU

o nastavljanju važenja pravnoga sadržaja i učinka određenih uredbi Vlade Republike Hrvatske na temelju zakonske ovlasti

Članak 1.

Pitanja uređena uredbama koje je Vlada Republike Hrvatske donijela temeljem Zakona o određivanju kada prestaju vrijediti uredbe Vlade Republike Hrvatske donesene na temelju zakonske ovlasti i ovlaštenju Vlade da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Sabora Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 39/92), Zakona o određivanju kada prestaju važiti uredbe Vlade Republike Hrvatske donesene na temelju zakonske ovlasti ("Narodne novine", broj 61/93), te Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da donosi uredbe kojima se uređuju pojedina pitanja iz djelokruga Sabora Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 74/93) i to:

1.Uredba o stavljanju u prekid prekršajnog postupka u predmetima po propisima o deviznom poslovanju koje je preuzela Republika Hrvatska ("Narodne novine", broj 77/92)

2.Uredba o prometu i oporezivanju duhanskih prerađevina ("Narodne novine", broj 79/92, 87/92 i 19/93)

3.Uredba o posebnim uvjetima za obnavljanje poslova međunarodnog otpremništva u svezi carinjenja robe ("Narodne novine". broj 79/92)

4.Uredba o načinu i uvjetima podmirenja obveza po kreditima međunarodnih financijskih organizacija odobrenim korisnicima iz Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 86/92)

5.Uredba o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na promet proizvoda i usluga ("Narodne novine", broj 57/93)

6.Uredbe o izmjeni Zakona o porezu na promet proizvoda i usluga ("Narodne novine", broj 63/93)

7. Uredba o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na promet proizvoda i usluga ("Narodne novine", broj 73/93)

8. Uredba o izmjenama Zakona o porezu na promet proizvoda i usluga ("Narodne novine", broj el/93)

9. Uredba o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na prornet proizvoda i usluga ("Narodne novine", broj 89/93)

10. Uredba o izmjenama Zakona o porezu na promet proizvoda i usluga (.Narodne novine", broj 90/93)

11. Uredba o izmjeni Zakona o porezu na promet proizvoda i usluga ("Narodne novine", broj 98/93)

l2. Uredba o izmjenama i dopunama Carinskog zakona ("Narodne novine", broj 60/93)

l3. Uredba o izmjenama Carinskog zakona ("Narodne novine, broj 89/93)

14. Uredba o pretvaranju deviznih depozita građana kod banaka u javni dug Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 58/93)

15. Uredbu o osiguravanju sredstava, ostvarivanju prava i načinu isplate minimalnih plaća i naknada određenim fizičkim i pravnim osobama ("Narodne novine", broj 54/93)

16. Uredba o visini kamata na razreze poreza, doprinosa. taksa i drugih javnih prihoda koji nisu plaćeni u propisanom roku ("Narodne novine", broj 58/93)

17. Uredba o kreditima za obnovu ratom oštećenih i razrušenih stambenih i gospodarskih objekata ("Narodne novineč, broj 59/93)

18 Uredba o načinu likvidacije poslovanja glavnih filijala Jugobanke d. d., Beograd koje su poslovale na teritoriju Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 84192)

19. Uredba o izmjeni i dopuni Zakona o neposrednim porezima ("Narodne novine", broj 59/93)

20. Uredba o izmjenama i dopunama Zakona o igrama na sreću i zabavnim igrama ("Narodne novine", broj 86/92)

21. Uredba o obavljanju privrednoga morskoga ribolova ("Narodne novine", broj 33/93)

22. Uredba o izmjeni i dopuni žakona o Hrvatskim željeznicama ("Narodne novine", broj 56/93)

23 Uredba o izmjenama i dopunama Zakona o cestama ("Narodne novine", broj 56/93)

24. Uredba o izmjeni i dopuni Zakona o osnivanju Javnog hrvatskog poštanskog i telekomunikacijskog poduzeća ("Narodne novine". broj 56/93)

25. Uredba o znacima državne pripadnosti zrakoplova ("Narodne novine", broj 56/93)

26. Uredba o izmjeni Zakona o boravišnoj pristojbi ("Narodne novine", broj 59/93)

27. Uredba o izmjenama i dopunama Zakona o boravišnoj pristojbi ("Narodne novine", broj 73/93)

28. Uredba o izmjenama i dopunama Zakona o članarinama u turističkim zajednicama ("Narodne novine", broj 73/93)

29. Uredba o zabrani raspolaganja zadružnom imovinom ("Narodne novine", broj 16/93)

30 Uredba o provodenju Rezolucije Vijeća sigurnosti Ujedinjenih Naroda u svezi sankcija protiv tzv. SRJ (Srbije i Crne Gore) ("Narodne novine". broj 41/93)

31. Uredba o provođenju odredbe točke 12. Rezolucije Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda 820 (1993.) ("Narodne novine", broj 41/93)

32. Uredba u izvozu i uvozu robe od strane fizičkih osoba ("Narodne novine", broj 59/93)

33. Uredba o korištenju sredstava amortizacije stanova i stambenih zgrada ("Narodne novine", broj 58/93)

34. Uredba o prostornom uređenju u ratom zahvaćenim područjima Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 59/93)

35 Uredba o privremenom financiranju jedinica lokalne samouprave i uprave ("Narodne novine", broj 22/93 i 42/93)

36. Uredba o zaduženju Republike Hrvatske kod Narodne banke Hrvatske ("Narodne novine", broj 82/93)

37 Uredba o mogućnostima korištenja kredita i zajmova kod javnih poduzeća i drugih pravnih osoba u državnom i pretežno državnom vlasništvu ("Narodne novine", broj 83/93)

38. Uredba o dopuni Zakona o platnom prometu u zemlji ("Narodne novine", broj 89/93)

39. Uredba o plaćama ("Narodne novine". broj 89/93 i 98/93)

40. Uredba o redoslijedu plaćanja nepodmirenih obveza ("Narodne novine", broj 60/93)

41. Uredba o ovlaštenju Upravnom odboru Službe društvenog knjigovodstva Hrvatske da donese Zaključni račun Službe društvenog knjigovodstva Hrvatske nakon prestanka važenja Zakona o službi društvenog knjigovodstva Hrvatske ("Narodne novine", broj 92/93)

42. Uredba o posebnom porezu na kamate ("Narodne novine", broj 93/93)

43. Uredba o utvrđivanju najviših iznosa mase sredstava za isplatu mirovina ("Narodne novine", broj 93/93)

44. Uredba o visini stope zatezne kamate ("Narodne novine", broj 95/93)

45. Uredba o obračunavanju, plaćenju i povratu poreza na promet pri izvozu i provozu određenih proizvoda u zemlje za koje je potreban pojačalki carinski nadzor ("Narodne novine", broj 95/93)

46. Uredba o upravljanju nacionalnim parkovima ("Narodne novine", broj 71/92)

47. Uredba o neprimjenjivanju Zakona o privremenim mjerama o izmjenama i dopunama Zakona o vanjskotrgovinskom poslovanju ("Narodne novine", broj 65/92)

48. Uredba o izmjeni Zakona o prostornom planiranju i uređivanju prostora ("Narodne novine". broj 49/92)

49. Uredba o zabrani raspolaganja i preuzimanju sredstsava određenih pravnih osoba na teritoriju Republike Hrvatske ("Narodne novine". broj 40/92)a koje uredbe su na snazi danom stupanja na snagu ove Uredbe, temeljem ove Uredbe ostaju uređena s pravnim sadržajem i učinkom uređenim tim uredbama, dok ta pitanja ne budu zakonom ili uredbom Vlade Republike Hrvatske na temelju zakonske ovlasti drugačije uređena, a najduže do 1. ožujka 1994. godine

Članak 2

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u "Narođnim novinama", a primjenjuje se od 4. studenoga 1993. godine.

Klasa: 022-03/93-02/04

Urbroj : 5030105-93-20

Zagreb, 3. studenoga 1993.

Predsjednik

Nikica Valentić, v r.