Zakoni i propisi - Pravni savjeti 100 03.11.1993 Uredba o podnošenju prijava po Zakonu o industrijskom vlasništvu
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 1. stavka 1. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Zastupničkoga doma Sabora Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 94/93) Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 3. studenoga 1993. donijela

UREDBU

o podnošenju prijava po Zakonu o industrijskom vlasništvu

Članak 1

Podnositelj prijave za stjecanje patenta, žiga, modela i uzorka po Zakonu o industrijskom vlasništvu ("Narodne novine", br. 53/81, 18/82, 61/82 i 26/93) koji je do 8. listopada 1991. godine podnio prvu prijavu bivšem Saveznom zavodu za patente ili je bivšem Saveznom zavodu za patente podnio prijavu s pozivom na pravo prvenstva prve prijave podnesene u nekoj od zemalja Međunarodne unije za zaštitu industrijskoga vlasništva, a povodom koje bivši Savezni zavod za patente do 8. listopada 1991. godine nije donio odluku o njenom usvajanju ili odbijanju. može istu prijavu podnijeti Državnom zavodu za patente i poslije 4. studenoga 1993. godine.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 5. studenoga 1993. godine.

Klasa: 630-01/93-O1/04

Urbroj : 5030105-93-3

Zagreb, 3. studenoga 1993.

Predsjednik

Nikica Valentić, v. r