Zakoni i propisi - Pravni savjeti 100 03.11.1993 Odluka o prodaji deviza domaćim fizičkim osobama
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 27. Zakona o osnovama deviznog sustava, deviznog poslovanja i prometu zlata ("Narodne novine", broj 91A/93), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 3. studenoga 1993 donijela

ODLUKU

o prodaji deviza domaćim fizičkim osobama

I.

Ovlaštene banke mogu prodavati domaćim fizičkim osobama:

1) efektivnu stranu valutu,

2) devize za plaćanje uvoza robe i usluga i druga plaćanja u inozemstvo,

3) devize radi polaganja na devizne račune i devizne štedne uloge.

II.

Za plaćanje u inozemstvo prema točki I. pod 2) ove Odluke, domaće fizičke osobe prilažu, uz nalog za plaćanje u inozemstvo, fakturu strane osobe prodavatelja robe, odnosno izvršitelja usluge, a za druga plaćanja u inozemstvo, fakturu ili drugu ispravu temeljem koje se može utvrditi obveza plaćanja.

III.

Ovlaštene banke mogu prodavati devize prema točki I. pod 3) ove Odluke ako drže propisani iznos u devizama kao minimalnu rezervu za održavanje likvidnosti u plaćanjima s inozemstvom, u postotku od ukupne devizne štednje gra đana, prikupljene od 27. travnja 1991. godine.

IV.

Ovlaštene banke ne mogu prodavati devize domaćim fizičkim osobama radi izvršavanja naloga za plaćanje kojima se transferira kapital u inozemstvo.

V.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnink novinama", a primjenjuje se od 5. studenoga 1993.

Klasa: 440-01/93-01/05

Urbroj : 5030105-93-7

Zagreb. 3. studenoga 1993.

Predsjednik

Nikica Valentić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.