Zakoni i propisi - Pravni savjeti 100 03.11.1993 Rješenje o davanju odobrenja za izdavanje dugoročnih vrijednosnih papira
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO FINANCIJA

     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

Komisija za odobrenje izdavanja dugoročnih vrijednosnih papira

Na temelju članka 45d. Zakona o vrijednosnim papirima ("Narodne novine", br. 53/91), Komisija za odobrenje izdavanja dugoročnih vrijednosnih papire, povodom zahtjeva Dioničkog društva "Montmontaža", Izvođenje investicijskih radova. Zagreb, da mu se odobri izdavanje II. emisije dionica, sukladno odluci sa sjednice od 13. listopada 1993. godine, donijela je

RJEŠENJE

o davanju odobrenja za izdavanje dugoročnih vrijednosnih papira

1. Dioničkom društvu "MONTMONTAŽA", Izvođenje investicijskih radova, Zagreb sa sjedištem u Zagrebu, Veslaćka 2-6, odobrava se izdavanje dugoročnih vrijednosnih papira - II. emisije dionica u svoti od 1.239.000.DEM.

2. Izdavatelj dugoročnih vrijednosnih papira iz točke 1. ovoge Rješenja obvezan je ovom Ministarstvu, nakon izdavanja vrijednosnih papira, dostaviti podatke iz članka 7. stavak 2. Zakona o vrijednosnim papirima. 3. Ovo Rješenje objavljuje se u "Narodnim novinama".

Klasa: 450-08/93-01/44

Urbroj : 513-11/93-1

Zagreb. 19. listopada 1993.

Predsjednik Komisije

dr. Zoran Jašić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.