Zakoni i propisi - Pravni savjeti 100 03.11.1993 Rješenje o davanju odobrenja za izdavanje dugoročnih vrijednosnih papira
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO FINANCIJA

Komisija za odobrenje izdavanja dugoročnih vrijednosnih papira

Na temelju članka 45d. Zakona o vrijednosnim papirima ("Narodne novine". br. 53/91). Komisija za odobrenje izdavanja dugoročnih vrijednosnih papira, povodom zahtjeva Poduzeća za proizvodnju poliuretana "Izopur" d.d. Hreljin, Rijeka, da mu se odobri izdavanje II. emisije dionica, sukladno odluci sa sjednice od 13. listopada 1993. godine, donijela je

RJEŠENJE

o davanju odobrenja za izdavanje dugoročnih vrijednosnih papira

1. Poduzeću za proizvodnju poliuretana "IZOPUR" d.d. Hreljin, sa sjedištem u Hreljinu, Rijeka. Meja bb.. odobrava se izdavanje dugoročnih vrijednosnih papira - II. emisiie dionica u svoti od 300.000.- DEM.

2. Izdavatelj dugoročnih vrijednosnih papira iz točke i ovoga Rješenja obvezan je ovom Ministarstvu, nakon izdavanja vrijednosnih papira, dostaviti podatke iz članka 7. stavak 2. Zakona o vrijednosnim papirima.

3. Ovo Rješenje objavljuje se u "Narodnim novinama"

Klasa: 450-08/93-01/72

Urbroj : 513-11 /93-2

Zagreb, 21. listopada 1993.

Predsjednik Komisije

dr. Zora.n Jašić, v r