Zakoni i propisi - Pravni savjeti 99 02.11.1993 Odluka o visini kvota za korištenje kredita za primarne emisije za studeni 1993. godine
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

SAVJET NARODNE BANKE HRVATSKE

Na temelju članka 15. i članka 67. stavka 1 točke 10) Zakona o Narodnoj banci Hrvatske ("Narodne novine", broj 74/92, 26/93. i 79/93.), Savjet Narodne banke Hrvatske na sjednici održanoj 30. listopada 1993. godine , donio je

ODLUKU

o visini kvota za korištenje kredita za primarne emisije za studeni 1993. godine

I.

U skladu s Projekcijom monetarne politike Narodne banke Hrvatske za studeni 1993. godine, utvrđuje se svota za korištenje kredita za primarne emisije od strane banaka sa sjedištem u Republici Hrvatskoj u iznosu od 190.191.307.785.- hrvatskih dinara.

Iznosi kvota za svaku banku daju se u Pregledu koji je sastavni dio ove Odluke.

II.

Banke su dužne uskladiti kredite iz primarne emisije koje su koristile u listopadu 1993. godine s ovom Odlukom do 15. studenog 1993. godine.

III.

Ova odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim·novinama"; a primjeajivat će se od 1. studenoga 1993. godine.

O. br. 173/93.

Zagreb, 30. listopada 1993.

Predsjednik Savjeta Narodne banke Hrvatske

Guverner Narodne banke Hrvatske

dr. Pero Jurković, v. r:
NARODNA BANKA HRVATSKE ZAGREB

PREGLED KVOTA PO BANKAMA ZA STUDENI 1993. GODINE

 -u tisućama HRD -
                        Moguće     Umanjenje        Moguće
BANKA                  stanje kvota      kvota u     stanje kvota
                        31. 10. 93.       studenom        (1-2)
                        1            2            3
I. Bjelok"arska banka d. d. Bjelovar      3.212.783        160.486     3.052.297
2. Međimurska banka d. d. Čakovec        2.899179        144.820     2.754.359
3. Dubrovačka banka d. d. Dubrovnik   3.020990        150.905     2.870.085
4. Karlovačka banka d. d. Karlovac       2.296.503        114.715     2.181.788
5. Podravska banka d. d. Koprivnica       2.245.325        112.159     2.133.166
6. Slavonska banka d. d. Osijek     22.045.252       1.101.209        20.944.043
7. Istarska banka d. d. Pula          4.966128        248.069     4.718.059
8. Riječka banka d. d. Rijeka          14.098.182       704.235     13.393.947
9. Samoborska banka d. d. Samobor        436.160     21.787         414.373
l0. Sisačka banka d. d. Sisak          1.992.109        99.510         1.892.599
11. Požeška banka d. d. Požega     1.864.266        93.124         1.771.142
12. Splitska banka d. d. Split         11.637.572       581.323     11.056.249
13. Jadranska banka d. d. Šibenik        1.393.009        69.584         1.323.425
14. Varaždinska banka d. d. Varaždin      3.601.811        179.918     3.421.893
15. Vinkovačka banka d. d. Vinkovci       2.978.471        148.781     2.892.690
16. Vukovarska banka d. d. Vukovar       452.192     22.588         429.604
l7. Istarska kreditna banka d. d. Umag 1.180.591        58.973         1.121.618
18. Dalmatinska banka d. d. Zadar        2.585.999        129.176     2.456.823
19.Zagrebačka banka d.d.Zagreb     51.376.188       1.566.355        48.809.833
20.Privredna banka d.d.7agreb      46.282.814       2.311.929        43.970.885
21.Komercijalna banka d.d.Zagreb        509.864     25.469         484.395
22.Županjska banka d.d.Županja     8.869.675        443.060     8.426.615
23.Ilirija banka d.d.Zagreb           l01.009     5.046          95.963
24.Croatia banka d.d.Zagreb           3.320.053        165.844     3.l54.209
25.Trgovačka banka d.d.Zagreb      300.l19     14.992         285.127
26.Čakovečka banka d.d.Čakovec     203.391     10.160         93.231
27.Trgovačko turistička banka d.d. Split    379.594     l8.962         360.632
28.Partner banka d.d.Zagreb           293.073     14.640         278.433
29.Promdei banka d.d.Zagreb           222.706     11.125         211.581
30.Hrvatska poštanska banka d. d. Zagreb    748.008     37.365         710.643
31.Zagrebačka banka - Pomorska
banka d.d.Split                 563.152     28.l31         535.021
32.Adria banka d.d.Rijeka            734.185     36.674         697.511
33.Hrvatska gospodarska banka d.d.
Zagreb                     630.409     31.490         598.919
34.Hypobanka d.o.o.Zagreb            352.275     17.597         334.678
35.Gospodarsko kreditna banka d. d.
Zagreb                     118.318     5.910          12.408
36.Neretvansko gospodarska banka d.d.
Ploće                      303.450     15.l58         288.292
37.Alpe Jadran banka d.d.Split     121.756     6.082          115.674
38.Centar banka d. d.7agreb           47.124         2.354          44.770
39.Slatinska banka d.d. Slatlna     1.561.797        78.015         1.483.782
40.Agroobrtnička batkka d.d. Zagreb       56.975         2.846          54.l29
41..Privatna aust: hrv.banka Zagreb       15.392         769           14.623
42.Razvojnabanka d.d.Split           29.265         l.462          27.803
43.Kvarner banka d.d.Rijeka           90.010         4.496          85.514
44.Gradska banka d. d.Osijek.      54.184         2.707          51.477
UKUPNO                 200.191.308       10.000.000       190.191.308