Zakoni i propisi - Pravni savjeti 99 02.11.1993 Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o načinu i uvjetima odobravanja kredita bankama za održavanje dnevne likvidnosti
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

NARODNA BANKA HRVATSKE

Na temelju članka 22. i 67. stavak 1. točka lo) Zakona o Narodnoj banci Hrvatske ("Narodne novine", broj 74/92, 26/93. i 79/93.), Savjet Narodne banke Hrvatske na sjednici održanoj 30. listopada 1993. godine donio je

ODLUKU

o izmjeni i dopuni Odluke o načinu i uvjetima odobravanja kredita bankama za održavanje dnevne likvidnosti

I.

U Odluci o načinu i uvjetima odobravanja kredita bankama za održavanje dnevne likvidnosti . "Narodne nouine", broj 91/93.) točka II. pod 5. briše se" U toćki III. iza štavka t. dodaje se novi stavak, koji glasi: "U dane korištenja kredita za likvidnost u smislu ove Odluke, banka ne može poaećavati kredite ni druge plasmane".

II.

Ova odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama" :

O. br. 174/93.

Zagreb, 3o. listopada 1993.

Predsjednik Savjeta Narodne banke Hrvatske

Guverner Narodne banke Hrvatske

dr. Pero Jurković, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.