Zakoni i propisi - Pravni savjeti 99 02.11.1993 Odluka o iznošenju i unošenju efektivnih hrvatskih dinara u putničkom prometu s inozemstvom
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

NARODNA BANKA HRVATSKE

Na temelju članka 21. Zakona O osnovama deviznog sustava, deviznog poslovanja i prometu zlata ("Narodne novine", br. 91A/93) i članka 67. stavka 1. točke 23. Zakona Narodnoj banci Hrvatske ("Narodne novine", br. 74/92, 26/93, 79/93), Savjet Narodne banke Hrvatske na sjednici održaaoj 30. listopada 1993. godine donio je

ODLUKU

o iznošenju i unošenju efektivnih hrvatskih dinara u putničkom prometu s inozemstvom

I.

Domaće i strane osobe mogu u putničkom prometu s inozemstvom iznositi iz Republike Hrvatske odnosno unositi u Republiku Hrvatsku efektivne hrvatske dinare do svote od 2.ooo.ooo.- hrvatskih dinara po osobi i to u postojećim novčanicama u apoenima do zaključno 50.000.hrvatskih dinara.

II.

Domaće i strane osobe mogu unijeti u Republiku Hrvatsku efektivne hrvatske dinare u iznosu većem od 2.000.000.- hrvatskih dinara pod uvjetom da za svaki pojedinačni iznos dobiju prethodno odobrenje Narodne banke Hrvatske .

III.

Radnici u vagon restoranima i bifeima u vlakovima Hrvatskih željeznica i brodovima u međunarodnom prometu mogu iznositi i unositi u Republiku Hrvatsku efektiv ne hrvatske dinare što ih naplate od domaćih i stranih osoba na teritoriju Republike Hrvatske za prodanu domaću robu (živežne namirnice, osvježavajuća i alkoholna pića, deserte, cigarete i dr.) u tim restoranima i bifeima. Ova odluka stupa na snagau danom objave u "Narodnim novinama":

O. br.178/92.

Zagreb, 30. listopada 1993.

Predsjednik Savjeta Narodne banke Hrvatske

Guverner Narbdne banke Hrvatske

dr. Pero Jurković, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.