Zakoni i propisi - Pravni savjeti 99 02.11.1993 Odluka o svoti deviza koju domaće fizičke osobe mogu iznositi iz Republike Hrvatske u putničkom prometu s inozemstvom
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

NARODNA BANKA HRVATSKE

Na temelju članka 73. Zakona o osnovama deviznog sustava, deviznog poslovanja i prometu zlata ("Narodne novine", br. 91A/93) i članka 67. stavka 1. točke 23. Zakona o Narodnoj banci Hrvatske ("Narodne novine", br. 74/92, 26/93. i 79/93), Savjet Narodne banke,Hrvatske na sjednici održanoj 30. listopada 1993. godine donio je

ODLUKU

o svoti deviza koju domaće fizičke osobe mogu iznositi iz Republike Hrvatske u putničkom prometu s inozemstvom

I.

Domaće fizičke osobe mogu u putničkom prometu s inozemstvom iznositi iz Republike Hrvatske efektivnu stranu valutu u vrijednosti do 1.000 njemačkih maraka.

II.

Pored iznosa utvrđenog prema točki 1. ove Odluke, domaće fizičke osobe mogu u putničkom prometu s inozemstvom iznijeti devize u vrijednosti od još 2.000 njemačkih maraka, uz predočenje dokaza da su devize podigli sa svog , deviznog računa ili deviznog štednog uloga ili da su ih kupili kod ovlaštene banke. Isprava iz stavka 1. ove točke vrijedi do prvog prelaska granice, a najduže 90 dana od dana izdavanja.

III.

Pored iznosa, iz točke I. i II. ove Odluke, domaće osobe na službenom putu mogu iznijeti devize na osnovi putnog naloga u visini iznosa iz potvrde ovlaštene banke (obrazac 1450).

IV.

Domaće fizičke osobe na radu inozemstvu i na radu u diplomatskim i konzularnim predstavništvima Republike Hrvatske, mogu iznositi iz Republike Hrvatske u putničkom prometu stranu valutu i vrijednosnice koje glase na stranu valutu bez ograničenja.

V.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

O. br: 179/93.

Zagreb, 30. listopada 1993.

Predsjednik Savjeta Narodne banke Hrvatske Guverner

Narodne banke Hrvatske

dr. Pero Jurković, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.