Zakoni i propisi - Pravni savjeti 99 02.11.1993 Odluka o uvjetima pod kojima se domaća i strana valuta, čekovi i drugi vrijednosni papiri mogu unositi i iznositi iz Republike Hrvatske u poštanskim i drugim pošiljkama
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

NARODNA BANKA HRVATSKE

Na temelju članka 77. Zakona o osnovama deviznog sustava, deviznog poslovanja i prometu zlata ("Narodne novine", br. 91A/93) i članka 67. stavak 1. točka 23. Zakona o Narodnoj banci Hrvatske ("Narodne novine", br. 74/92, 26/93. i 79/93), Savjet Narodne banke Hrvatske na sjednici održanoj 30. listopada 1993. godirie donio je

ODLUKU

o uvjetima pod kojima se domaća i strana valuta, čekovi i drugi vrijednosni papiri mogu unositi i iznositi iz Republike Hrvatske u poštanskim i drugim pošiljkama

I.

Banke ovlaštene za poslove s inozemstvom mogu poštanskim i drugim pošiljkama slati i izaositi u inozemstvo:

1) efektivni strani novac što ga šalju u korist svojeg računa kod stranke banke;

2) čekove koji glase na stranu valutu koje šalju stranim bankama radi naplate.

II.

Narodna banka Hrvatske može dati odobrenje za slanje ili iznošenje poštanskim i drugim pošiljkama u inozemstvo:

1) efektivnih hrvatshih dinara u numizmatičke i kolekcionarske svrhe - najviše do tri kompleta svih novčanica po jednom zahtjevu,

2) stranih vrijednosnih·papira ako potječu od uloga inozemstvu radi korištenja za određene namjene kad poslovanje s inozemstvom to zahtijeva,

3) vrijednosnih papira koji glase na stranu valutu, primljenih iz inozemstva, ako ih pošiljalac vraća u inozemstvoradi ispravka podataka, proteka roka ili drugih razloga.

III.

Narodna banka Hrvatske može odobriti unošenje efektivnih hrvatskih dinara u Republiku Hrvatsku poštanskim i drugim pošiljkama radi repatrijacije.

IV.

Čekovi i drugi vrijednosni papiri koji glase na stranu i domaću valutu mogu se primati iz inozemstva putem poštansklh ili druglh pošiljaka.

V.

Ova odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

O. br.180/93.

Zagreb, 30 listopada 1993.

Predsjednik Savjeta Narodne banke Hrvatske

Guverner Narodne banke Hrvatske

dr. Pero Jurković, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.