Zakoni i propisi - Pravni savjeti 98 29.10.1993 Odluka o imenovanju predsjednika, potpredsjednika i članova Hrvatskog odbora za računovodstvo i računovodstvene standarde
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 23. stavka 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 41/90, 8/91, 14/91, 53A/91, 9/92 i 55/92) i članka 15. stavka 3. Zakona o računovodstvu ("Narodne novine", broj 90/92), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici 21. listopada 1993. godine donijela

ODLUKU

o imenovanju predsjednika, potpredsjednika i članova Hrvatskog odbora za računovodstvo i računovodstvene standarde

I.

Imenuje se BOŽO PRKA predsjednikom Hrvatskog odbora za računovodstvo i računovodstvene standarde.

II.

Imenuje se dr. FERDO SPAJIĆ potpredsjednikom Hrvatskog odbora za račuriovodstvo i računovodstvene standarde.

III.

Za članove Hrvatskog odbora za računovodstvo i računovodstvene standarde imenuju se:

- FRANKA BARBIĆ ,

- dr. JADRANKA DEŽELJIN

- dr: VIKTOR FRANC

- dr. DANIMIR GULIN

- dr. MLADEN HABEK

- MIJO JUKIĆ

- mr. MIRKO JURKOVIĆ

- mr. JOŠKO KOVAČ

- ŽELJKA MIHANOVIĆ

- mr: PETAR PROKLIN

- PAUL STIPIĆ

- dr. HRVOJE ŠOŠIĆ

- dr. STJEPAN TADIJANČEVIĆ

- JADRANKA GRANIĆ

- ADOLF MATEJKA

Za tajnika Hrvatskog odbora za računovodstvo i računovodstvene standarde određuje se Tihomir Domazet.

IV.

Zadužuje se Hrvatski odbor za računovodstvo i računovodstvene strandarde da u roku od dva mjeseca od stupanja, na snagu ove odluke, donese pravila o načinu rada, donošenja odluka i ostale pojedinosti djelovanja Odbora i predloži ih Vladi Republike Hrvatske radi potvrđivanja.

V.

Hrvatski odbor za računovodstvo i računovodstvene standarde se imenuje na rok od tri godine.

VI.

Ova odluka stupa na snagu danom objave a "Narodnim novinama".

Klasa: 080-02/93-04/50

Urbroj : 50304/2-93-01

Zagreb, 21. listopada 1993.

Predsjednik

Nikica Valentić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.