Zakoni i propisi - Pravni savjeti 98 29.10.1993 Pravilnik o oznakama na službenim odorama inspektora Financijske policije
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO FINANCIJA

Na temelju članka 16. Zakona o Financijskoj policiji ("Narodne novine", br. 88/82. i 16/93.), ministar financija donosi

PRAVILNIK

o oznakama na službenim odorama inspektora Financijske policije

Članak 1.

Ovim Pravllnikom propisuju se oznake na službenim odorama inspektora·Financijske policije.

Članak 2.

Za inspektora Financijske policije utvrđuje se sljedeće oznake:

1. Inspektor Financijshe policije (VI/t stupanj stručne spreme): jedan pleter izvezen na tamnozelenoj podlozi koncem zlatnožute, crne i bijele boje;

2. Inspektor Financijshe policije (VII/1 stupanj stručne spreme): dva vodoravno položena pletera izvezena na tamnozelenoj podlozi koncem zlatnožute, crne i bijele boje;

3. Inspektor Financijske policije - šef odsjeka (VII/1 stupanj stručne spreme): tri vodoravno položena pletera izvezena na tamnozelenoj podlozi koncem zlatnožute, crne i bijele boje;

4. Inspektor Firiancijske policije - zamjenik načelnika (VII/1 stupanj stručne spreme): tri okomito položena pletera izvezena na zlatnožutoj podlozi širine 17 mm i jedan pleter položen u visini srednjeg okomitog pletera, izvezen na podlozi tamnozelene boje. Svi pleteri izvezeni su koncem zlatnožute, crne i bijele boje;

5. Inspektor Financijske policije - načelnik postaje u županijama (VII/1 stupanj stručne spreme): tri okomito položena pletera izvezena na zlatnožutoj podlozi širine 17 mm i dva vodoravna pletera položena u visini srednjeg okomitog pletera izvezena na podlozi tamnozelene boje. Svi pleteri izvezeni su koncem zlatnožute, crne i bijele boje;

6. Inspektor Financijske policije - načelnik odjela u Centralnoj službi (VII/1 stupanj stručne spreme): tri okomito položena pletera, izvezena na zlatnožutoj podlozi širine 17 mm i tri vodorevna pletera, položena u visini srednjeg okomitog pletera, izvežena na podlozi tamnozelene boje. Svi pleteri izvezeni su koncem zlatnožute, crne i bijele boje;

7: Inspektor Financijske policije - pomoćnik Glavnog inspektora Financijske policije (VII/1 stupanj stručne spreme): tri okomito položena pletera u dva reda izvezena na zlatnožutoj podlozi širine 17 mm i jedan pleter položen u visini srednjeg okomitog pletera, izvezen na podlozi tamnozelene boje. Razmak između dviju okomitih traka je 3 mm . Svi pleteri izvezeni su koncem zlatnožute, crne i bijele boje;

8. Glavni inspeklor Financijske policije: po tri okomito položena pletera u dva reda izvezena na zlatnožutoj podlozi širine 17 mm i dva vodoravno položena pletera u visini srednjeg okomitog pletera, izvezena na podlozi tamnozelene boje. Razrnak između dviju okomitih traka je 3 mm Svi pleteri izvezeni:su koncem zlatnožute; crne i bijele boje.

Članak 3.

Naramenice na kojima su izvezeoi pleteri s oznakama utvrđenima ovim Pravilnikom navlače se na postojeće našivene naramenice prilagodene njihovoj veličini, a izrađene su od sintetičkog materijala u tamnoželenoj boji.

Članak 4.

Svi pleteri koji su položeni okomito imaju unutarnji krug promjera 13,mm, a pleteri koji su položeni vodoravno imaju unutarnji krug promjera 10 mm. Križevi na okomitim i vodoravno položenim pleterima te krugovi koji ih spajaju široki su 1 mm, s izvezeni su u tri crte crno-bijelo-crnim koncem.

Članak 5.

Izgled oznaka na službenim odorama inspektora Financijske policije otiskan je uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio.

Članak 6.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 023-03/93-01 /20

Urbroj : 513-01 /93-4

Zagreb, 12. listopada 1993.

Ministar financija

dr. Zoran Jašić, v. r