Zakoni i propisi - Pravni savjeti 98 29.10.1993 Rješenje o stavljanju u opticaj novčanice od 100000 hrvatskih dinara
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO FINANCIJA

Na osnovi točke VI. Odluke o uvođenju hrvatskog dinara kao sredstva plaćanja na teritoriju Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 71/91.) ministar financija donosi

RJEŠENJE

o stavljanju u opticaj novčanice od 100000 hrvatskih dinara

1. Novčanica od 100000 hrvatskih dinara, izdana sukladno Odluci o uvođenju hrvatskog dinara kao sredstva plačanja na teritoriju Republike Hrvatske ("Narodne noaine", br. 71/91.) i Rješenju o obliku i temeljnim obilježjima novčanice od 100000 hrvatskih dinara ("Narodne novine", br. 97/93.) stavlja se u opticaj 22. studenoga 1993. godine.

2. Ovo rješenje stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 450-08/93-01/33

Urbroj : 513-11 /93-3

Zgreb, 25. listopada 1993.

Ministar financija

dr. Zoran Jašić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.