Zakoni i propisi - Pravni savjeti 98 29.10.1993 Rješenje o utvrđivanju cijene osobne karte za stranca, putnog lista za stranca, putne isprave za izbjeglice i putne isprave za osobe bez državljanstva
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

Temeljem članka 72. stavka 2. Zakona o kretanju i boravku stranaca ("Narodne novine", broj 53/91 i 22/92), ministar unutarnjili poslova donosi

RJEŠENJE

o utvrđivanju cijene osobne karte za stranca, putnog lista za stranca, putne isprave za izbjeglice i putne isprave za osobe bez državljanstva

I.

Za izdane isprave navedene u ovom rješenju stranac plaća naknadu u slijedećem iznosu: - za osobnu kartu za stranca 22.000 HRD

- za putni list za stranca 150.000 HRD

- ze putnu ispravu za izbjeglice 150.000 HRD

- za putnu ispravu za osobe bez državljanstva 150.000 HRD

II.

Sredstva od naknade za izdane isprave iz točke I. ovog rješenja knjižit će se na poseban račun i mogu se upotrijebiti samo,za nabavu obrazaca tih isprava, te podmirenje ostalih troškova u svezi s njihovim izdavanjem.

III.

Stupanjem na snagu ovog rješenja stavlja se izvan snage Rješenje o utvrđivanju cijene osobne karte za stranca, putnog lista za stranca, putne isprave za izbjeglice i putne isprave za osobe bez državljanstva ("Narodne novine", broj 70/98.)

IV.

Ovo rješenje stupa na snagu danom potpisivanja, a primjenjivat će se od 25. listopada 1993. godine.

Broj : 511-01-86-31233/93.

Zagreb,15. listopada 1993.

Ministar unutarnjih poslova

Ivan Jarnjak, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.