Zakoni i propisi - Pravni savjeti 98 29.10.1993 Rješenje o utvrđivanju cijene obrazaca određenih Pravilnikom o načinu nadzora državne granice
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

Na temelju članka 107. stavak 1. Zakona o unutarnjim poslovima ("Narodne novine", broj 29/91, 73/91, 19/92. i 33/92.), ministar unutarnjih poslova, donosi

RJEŠENJE

o utvrđivanju cijene obrazaca određenih Pravilnikom o načinu nadzora državne granice

I.

Za zahtjeve i izdana odobrenja navedena u ovom rješenju stranka plaća naknadu u slijedećem iznosu:

1. Za zahtjev za izdavanje stalnog-privremenog odobrenja za kretanje i zadržavanje na graničnom prijelazu 1.000 HRD

2. Za zahtjev za izdavanje odobrenja za kretanje i boravak izvan mjesta graničnog prijelaza1.000 HRD

3. Za stalno odobrenje za kretanje i zadržavanje 1ka graničnom prijelazu 3.000 HRD

4. Za privremeno odobrenje za kretanje i zadržavanje na graničnom prijelazu 3.000 HRD

5. Za privremeno odobrenje (skupno) za kretanje i zadržavanje na graničnom prijelazu 3.000 HRD

6. Za odobrenje za kretanje i boravak izvan mjesta graničnog prijelaza 4.000 HRD

7. Za odobrenje za prijenos oružja i streljiva preko teritorija Republike Hrvatske 3.000 HRD

8. Za odobrenje za držanje i nošenje lovačkog, športskog oružja za vrijeme boravka u Republici Hrvatskoj 5.000 HRD 9. Potvrda o privremenom oduzimanju oružja i streljiva 3.400 HRD

II.

Sredstva od naknade za zahljeve i izdana odobrenja iz točke I. ovog rješenja knjižit će se na poseban račun i mogu, se upotrijebiti samo za nabavu obrazaca tih zahtjeva i odobrenja te podmirenja troškova u svezi s njihovim izdavanjem.

III.

Stupanjem na snagu ovog rješenja stavlja se izvan snage Rješenje o utvrđivanju cijene obrazaca te određenih Pravilnikom o načinu nadzora državne granice("Narodne novine", broj 70/93.).

IV.

Ovo rješenje stupa na snagu članom potpisivanja, a primjenjivat će se od 25. listopada 1993. godine.

Broj : 511-01-86-31235/93.

Zagreb, 25. listopada 1993.

Ministar unutarnjih poslova

Ivan Jarnjak, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.