Zakoni i propisi - Pravni savjeti 98 29.10.1993 Odluka o utvrđivanju visine iznosa sredstava koja Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje osigurava za isplatu plaća zdravstvenih djelatnika pripravnika i specijalizanata u zdravstvenim ustanovama
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

Na osnovi odredbi članka 105. Zakona o zdravstvenom osiguranju ("Narodne novine" broj 75/, 93) i točke III. Odluke o utvrđivanju visine iznosa sredstava koja Republički fond zdravstverkog osiguranja i zdravstva Hrvatske osigurava za isplatu plaća zdravstvenih djelatniha pripravnika i specijalizanata u zdravstvenim ustanovama ("Narodne novine" broj 13/93, 29/93, 51/93 i 65/93), Izvršni odbor Skupštine Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske, na 27. sjednioi, održanoj 20. listopada 1993. godine, donio je

ODLUKU

o utvrđivanju visine iznosa sredstava koja Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje osigurava za isplatu plaća zdravstvenih djelatnika pripravnika i specijalizanata u zdravstvenim ustanovama

I.

Sukladno odredbama Odluke o utvđivanju visine iznosa sredstava koja Republički fond zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske osigurava za isplatu plaća zdravstvenih djelatnika pripravnika i specijalizanata u zdravstvenim ustanovama ("Narodne novine" broj 13/93, 29/93, 51/93 i 65/93), utvrđuju se slijedeći iznosi:

1. a) za pripravnike VSS

za listopad 639.936 HRD

za studeni 662.400 HRD

b) za pripravnike VŠS za listopad 533.280 HRD za studeni, 552.000 HRD

c) za pripravnike SSS za listopad 391.072 HRD za studeni 404.800 HRD

2. za specijalizante za listopad 924.352 HRD za studeni 956.800 HRD

II.

Hrvatski zavod za zdravstveno ošiguranje osiguravat će sredštva za isplatu plaća zdravstvenih djelatnika pripravnika i specijalizanata u zdravstvenim ustanovama do kraja 1993. godine.

III.

Stupanjem na snagu ove odluke, prestaje vrijediti Odluka o utvrđivanju visine iznosa sredstava koja Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje osigurava za isplatu plaća zdravstveriih djelatnlka.pripravnika i specijalizanata u zdravstvenim ustanovama, klasa: 025-04/93-01/86 objavljena u "Narodnim novinama" broj 84/93 od 16. rujna 1993. godine.

IV.

Ova odluka stapa na snagu danom objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. listopada 1993. godine.

Klasa: 025-04/93-01/95

Urbroj : 338-24-93-1

Zagreb, 20. listopada 1993.

Predsjednik zvršnog orlbora Skupštine

prim. dr. sci: Mate Ljubičić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.