Zakoni i propisi - Pravni savjeti 98 29.10.1993 Odluka o izmjeni Odluke o iznosima sudjelovanja osiguranika u troškovima zdravstvene zaštite
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

REPUBLIČKI FOND ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA I ZDRAVSTVA HRVATSKE

Na osnovi odredbi članka 105. Zakona o zdravstvenom osiguranju ("Narodne novine", broj 75/93) i točke IV. stavke 3. Odluke o sudjelovanju osiguranika u troškovima zdravstvene zaštite ("Narodne novine", broj 29/93, 51/93 i 65/93), Izvršni odbor Skupštine Republičkog fonda zdrsvstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske na 27. sjednici, održanoj 20 listopada 1993. godine, donio je

ODLUKU

o izmjeni Odluke o iznosima sudjelovanja osiguranika u troškovima zdravstvene zaštite

I.

U Odluci o iznosima sudjelovanju osiguranika u troškovima zdravstvene zaštite ("Narodne novine", broj 84/93 od 16. rujna 1993. godine), točka: II. mijenja se i glasi:

II.

Oblici zdravstvene zaštite i iznosi sudjelovanja osiguranika koje su osiguranici obvezni platiti pri. njihovom korištenju jesu :

1. Lijek na recept (točka IV. Odluke) u iznosu od 2300 HRD u mjesecu studenom 1993. godine po jednom receptu,

2. Kućne posjete (točka VII. Odluke) u iznosu od 11.500 ,HRD 11 mjesecu studenom,1993. godine

3. Pregled liječnika specijaliste na osnovi uputnice ·(točka VII. točke 1. Odluke) u iznosu od 7.700 HRD u mjesecu studenom 1993. godine.

4. Posjet dijagnostičkom laboratoriju (točka VIII. točke 2. Odluke) u iznosu od 3.800 HRD u mjesecu studenom 1993. godine, .

5. Dijagnostičko snimanje (točka VIII. točke

3. Odluke) i to

a) EKG, rendgen, ultrazvuk i sl. u iznosu od 7.700 HRD u mjesecu studenom 1993. godine,

b) Angiografiju i sl. u iznosu od 38.000 HRD u mjeseču studenom 1993. godine,

c) Kompjutoriziranu tomografiju (CT) u iznosu od 77.ooo HRD u mjesecu studenom 1993. godine.

d) Magnetsku rezonancu (MR) u iznosu od 115.000 HRD u mjesecu studenom 1993. godine, 6. Oblik terapeutskih i rehabilitacijskih postupaka (točka VIII. točke 4. Odluke) u iznosu od 3.800 HRD u mjesecu studenom 1993. godine,

7. Prvi i ponovni pregled u primarnoj zdravstvenoj zaštiti (točka IX. Odluke) u iznosu od 2.300 HRD u mjesecu stndenom 1993. godine,

8. Liječenje u bolnici (točka X. Odluke) u iznosu od 11.500 HRD u mjesecu studenom.1993. godine,

9. Liječenje u dnevnom stacionaru (točka X. točke 2. Odluke) u iznosu od 5.800 HRD u mjesecu studenom 1993. godine,

10. Liječenje u lječilištu (točka X. točke 3. Odluke) u iznosu od 15.400 HRD u mjesecu studenom 1993. godine;

11. Sanitetski prijevoz, ako nije korišten poradi pružanja hitne medicinske pomoći (točka VII. Odluke) i to:

a) kada se koristi na području grada, u paušalnom izriosu od 15.400 HRD u mjesecu studenom 1993. godine,

b) kada se koristi izvan područja grada u iznosu od, 1.200 HRD po jednom kilometru u mjesecu studenom 1993. godine.

III. Ova odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. studenoga 1993. godine.

Klasa: 025-04/93 -0l/96

Urbroj : 338-24-93-1

Zagreb 20. listopada 1993.

Predsjednik zvršnog odbora Skupštine

prim. dr. sci. Mate Ljubičić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.