Zakoni i propisi - Pravni savjeti 98 29.10.1993 Odluka o dopuni Odluke o sudjelovanju osiguranika u troškovima zdravstvene zaštite
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

REPUBLIČKI FOND ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA I ZDRAVSTVA HRVATSKE

Na osnovi članka 105. i 50. Zakona o zdravstvenom osiguranju ("Narodne novine", br. 75/93), Izvršni odbor Skupštine Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske na 27. sjednici, održanoj 20. listopada t993. godine donio je

ODLUKU

o dopuni Odluke o sudjelovanju osiguranika u troškovima zdravstvene zaštite

I.

U Odluci o sudjelovanju osiguranika u troškovima zdravstvene zaštite ("Narodne novine" broj 29/93 51/93. i 65/93) u točki XVII. točki 1. dodaje se nova podtočka c) koja glasi: "c) osiguranicl - umfrovljenici, kao ičlanovi njihovih obitelji , ako su zdravstveno osigurani kao članovi obitelji."

II.

Ova odluka stupa na snagu danoni objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 025-04/93-01 /97

Urbroj : 338-24-93-1

Zagreb, 20. listopada 1993.

Predsjednik Izvršnog odbora Skupštine

prim. dr. sci. Mate Ljubičić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.