Zakoni i propisi - Pravni savjeti 98 29.10.1993 Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-II-180/1992. od 28. rujna 1993.
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Ustavni sud Republike Hrvatske, na sjednici 28. rujna 1993. godine, donio je ovu

ODLUKU

1. Ukida se odredba članka 2. Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o podnošenju isprava u carinskom postupku ("Narodne novine"; br. 26/92).

2. Ova Odluka objavit će se u "Narodnim novinama".

Obrazloženje

Odredbom navedenom u izreci ovog rješenja je određeno da pravo izdavanja novih obrazaca isprava koje se podnose u carinskoni postupku ima samo Carinska uprava Republike Hrvatske. Javno poduzeće "Narodne novine" - Zagreb, podnijelo je ovom Sudu prijedlog za ocjenu zakonitosti te odredbe, ističući da je ona nesuglasna odredbl članka 1. Zakona o osnivanju Javnog poduzeća "Narodne novine". Prema toj odredbi - kako se navodi - to poduzeće je osnovano radi tiskanja i izdavanja službenih obražaca čija su uporaba, sadržaj i oblik propisani zakonom i drugim propisima i općim aktima republičkih organa. Nakon provedenog postupka, Ustavni je sud Republike Hrvatske utvrdio da je osporena odredba zaista nesuglasna odredbi članka 1 Zakona o osnivanju Javnog poduzeća "Narodne novine" ("Narodne novine", br. 47/90). Naime, osporena odredba -, propisujući da pravo izdavanja novih obrazaca isprava u carinskom postupku ima samo, odnosno isključivo, Caridska uprava Republike Hrvatske daje Carinskoj upravi Republike Hrvatske ovlaštenje koje se ne temelji na zakonu, odnosno koje je suprotno odredbi članka 1. nadređenog Zakona. Prema toj odredbi, za sve republičke organe, pa tako i za spomenutu Carinsku upravu koja je nedvojbeno republički organ, vrijedi isti režim tiskanje i izdavanje propisanih službenih obrazaca povjereno je isključivo Javnom poduzeću "Narodne novine". Nadalje, osporena odredba nesuglasna je i Carinskom zakonu ("Narodne novine", br. 53A/91). Iako se u odredbama to Zakona: čl. 76 st. 3, čl.123. st. 3., čl. 164. st. 2.; čl. 192. st.1, 198. st.1.čl. 233. 51. 5., čl. 267. st. 4. i čl. 369. st. 2.; uređuje tko propisuje uđređene carinske obrasce, njihov sadržaj i oblik, kao i situacije u kojima se ti obrasci koriste, u niti jednojodredbi tog Zakona nije dato Carinskoj upravi Republike Hrvatske ovlaštenje za obavljanje poslova tiskanja a izdavanja obrazacada isprava koje se podnose u carinskohi i postupku. Iz navedenih razloga ovaj je Sud odlučio kao u izreci Objava ove odluke u "Narodnim novinama" temelji se na odredbi članka 20 st. 1. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Rublike Hrvatske ("Narodne novine", br.13/91).

Broj : U-II- 180/ 1992

Zagreb, 28. rujna 1993.

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik

JadrankoCrnić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.
.