Zakoni i propisi - Pravni savjeti 97 26.10.1993 Naredba o vremenu u kojem zračne luke moraju biti otvorene
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I VEZA

Temeljem članka 4. Zakona o preuzimanju saveznih zakona iz oblasti prometa i veza koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuju kao republički zakoni i članka 2s3. Zakona o zračnoj plovidbi ("Narodne novine", broj 53/91 i 26/93), ministar pomorstva, prometa i,veza donosi

NAREDBU

o vremenu u kojem zračne luke moraju biti otvorene

I.

Zračne luke moraju biti otvorene:

Red.  ZRAČNA LUKA          U RAZDOBLJU  ........... DANI
br.                   31. LISTPADA     1-ponedjeljak
                    1993. DO 26     2-utorak
                    OŽUJKA 1994     3-srijeda
                    GODINE        4-četvrtak
                               5-petak
                    OD   DO      6-subota
                    sati  sati     7-nedjelja

1.   ZAGREB             00,00  24,00      1,2,3,4,5,6,7
2.   SPLIT              06,00  22,00      1,2,3,4,5,6,7
3.   DUBROVNIK            07,00  18,00(a)    1,2,3,4,5,6,7
4.   PULA              6,30  20,00      1,2,3,4,5
                    6,30  8,00      6,7
                    18,30  20,00      6,7
5.   RIJEKA             8,00  15,00      1,2,3,4,5
    - za prihvar i otpremu
    zrakoplova dužine
    18metara(b)           8,00  12,00      6,7
6.   ZADAR              7,30  15,00      1,2,3,4,5,6,7
7.   LOŠINJ             10,00  18,00(c)    1,5,6,7(d)

(a) - Zračna luka Dubrovnih bit će otvorena i dulje uz prethodnu najavu

(b) - Zračna luka Rijeka obavljat će prihvat i otpremu zrahoplova duljih od 18 metara bz prethodnu najavu,

(c) - Odnosno do zalaska sunca

(d) - Zračna luka Lošinj bit će otvorena na prethodni rahtjev u ostale dane

II.

Pod vremenom u kojem zračna luka mora biti otvore na u smislu ove naredbe, podrazumijeva se vrijeme od početka do završetka, rada službi utvrđenih propisima.

III.

Aerodromska kontrola letenja postupat će prema članku 191., stavku 2. Zakona o zračnoj plovidbi u slučajeviama korištenja zračne luke izvan vremena otvorenosti.

IV.

Vrijeme kada su zračne luke otvorene računa se po lokalnom vremenu. ,

Na dan stupanja na snagu ove naredbe prestaje važiti Naredba o vremenu u kojem zračne luke moraju biti otvorene ("Narodne novine",· broj 24/93, 30/93, 49/93 i 60/93).

Ova naredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 343-01/93-02/28

Urbroj : 530-01-93/12

Zagreb, 21. listopada 1993.

Ministar pomorstva, prometa i veza

Ivica Mudrinić, dipl. ing., v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.