Zakoni i propisi - Pravni savjeti 95 22.10.1993 Odluka o dopuni Odluke o plaćanju posebne takse na uvezenu robu u 1993. godini
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 1. stavka 2. Uredbe o posebnoj taksi na uvezenu robu ("Narodne novine", br. 40/92 i 61/93), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 21. listopada 1993. donijela

ODLUKU

o dopuni Odluke o plaćanju posebne takse na uvezenu robu u 1993. godini

I.

U Odluci o plaćanju posebne takse na uvezenu robu u l993. godini ("Narodne novine", br. 87/92, 50/93, 63/93 i 89/93), u nazivu Odluke i cjelokupnom tekstu riječ "taksa" u odgovarajućem padežu zamjenjuje se riječju "pristojba".

II.

U točki II. dodaje se novi stavak 2. koji glasi: "lznimno, posebna pristojba na uvezenu robu plaća se po stopi 5% pri uvozu sirovina, reprodukcijskog i drugog materijala koji se u cijelosti ugrađuju u izvozni proizvod, osim sirovina, reprodukcijskog i drugog materijala za brodogradnju, ako je vrijednost ostvarenog izvoza najmanje 30% veća od vrijednosti uvezene robe, te ako se tako uvezena roba u cijelosti izveze i naplati u konvertibilnoj valuti."

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa : 412-01 /93-0 l /02

Urbroj 5030 l 05-93-20

Zagreb, 21. listopada 1993

Predsjednik

Nikica Valentić, v. r