Zakoni i propisi - Pravni savjeti 95 22.10.1993 Odluka o dopuni Odluke o kriterijima za carinski kontingent
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 54. stavka l. Carinskoga zakona ("Narodne novine", br. 53A/9l, 33/92, 26/93, 60/93 i 89/93), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 21 listopada 1993. donijela

ODLUKU

o dopuni Odluke o kriterijima za carinski kontingent

I.

U točki l. Odluke o kriterijima za carinski kontingent ("Narodne novine", broj 62/92, 45/93 i 89/93) točka iza podtočke 3. zamjenjuje se zarezom, te dodaje nova podtočka koja glasi : " 4. proizvodnju roba za izvoz, osim šećera iz tarifnog broja 17.01 Carinske tarife, ukolik se uvezene sirovine, reprodukcijski i ostali materijal u cijelosti upotrijebe u proizvodnji robe koja će se izvesti, ako je vrijednost ostvarenog izvoza najmarkje 30% veća od vrijednosti uvezenih sirovina i reprodukcijskih i ostalih materijala, te ako se naplata izvoza ostvari u konvertibilnoj valuti "

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa:413-04/93-01/04

Urbroj 5030105-93-l0

Zagreb, 21. listopada 1993

Predsjednik

Nikica Valentić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.