Zakoni i propisi - Pravni savjeti 95 22.10.1993 Odluka o izmjeni Odluke o određivanju najnižih svota na koje se mora ugovoriti osiguranje putnika u javnom prijevozu od posljedica nesretnoga slučaja
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 88. Zakona o osnovama sistema osiguranja imovine i osoba ("Narodne novine", broj 53/91), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 21. listopada 1993 donijela

ODLUKU

o izmjeni Odluke o određivanju najnižih svota na koje se mora ugovoriti osiguranje putnika u javnom prijevozu od posljedica nesretnoga slučaja

I.

U odluci o određivanju najnižih svota na koje se mora ugovoriti osiguranje putnika u javnom prijevozu od posljedica nesretnoga slučaja ("Narodne novine" broj 29/93) u točki I. stavku 1. alineji 1.,

iznos "3,000.000 HRD" zamjenjuje se iznosom "9,000.000 HRD",

u alineji 2 iznos "5000.000 HRD" zamjenjuje se iznosom "18,000.000 HRD" i

u alineji 3 iznos "1,500.000 HRD". zamjenjuje se iznosom "4,500.000 HRD".

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 453-02/93 01/06

Urbroj : 5030105-93-4

Zagreb, 21. listopada 1993.

Predsjednik

Nikica Valentić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.