Zakoni i propisi - Pravni savjeti 94 20.10.1993 Odluka o proglašenju Zakona o posebnoj pristojbi na uvezenu robu
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

o proglašenju Zakona o posebnoj pristojbi na uvezenu robu

Proglašavam Zakon o posebnoj pristojbi na uvezenu robu, koji je donio Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici dana 8. listopada 1993. godine.

Broj : PA4-111/1-93.

Zagreb, 18. listopada 1993.

Predsjednik Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

ZAKON

o posebnoj pristojbi na uvezenu robu

Članak 1.

Radi ostvarivanja usklađenin odnosa u platnoj bilanci s inozemstvom utvrđenih razvojnom i gospodarskom politikom Republike Hrvatske za odgovarajuće razdoblje, privremeno se može uvesti posebna pristojba na robu koja se uvozi, unosi ili prima u carinsko područje Republike Hrvatske (u tekstu koji slijedi: "posebna pristojba na uvezenu robu"). Vlada Republike Hrvatske određuju robu, odnosno grupe roba na koje se pri uvozu plaća posebna pristojba na uvezenu robu, visinu pristojbe i razdoblje za koje će se pristojba naplaćivati.

Članak 2.

Sredstva ostvarena naplatom posebne pristojbe na uvezenu robu prihod su proračuna Republike Hrvatske.

Članak 3.

Obračun, naplata i vraćanje posebne pristojbe na uvezenu robu obavlja se odgovarajućom primjenom propisa o obračunu, naplati i vraćanju carine.

Članak 4.

Odredbe Carinskog zakona, u dijelu koji se odnosi na propisivanje odgovornosti za krivična djela, privredne prijestupe i prekršaje, odgovarajuće se primjenjuju i pri utvrđivanju opisa tih djela i odgovornosti učinitelja za istovjetna kaznena djela u odnosu na povrede propisa o posebnoj pristojbi na uvezenu robu.

Članak 5.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o posebnoj taksi na uvezenu robu ("Narodne novine", br. 53/91.) i Uredba o posebnoj taksi na uvezenu robu ("Narodne novine", br. 40/92.). Propisi doneseni za izvršenje uredbe iz stavka 1. ovoga članka primjenjuju se do stupanja na snagu propisa za izvršenje ovoga Zakona, ali najduže do 31. prosinca 1993. godine.

Članak 6.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 412-01/93-01/02

Zagreb, 8. listopada 1993.

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Zastupničkog doma Sabora

Stjepan Mesić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.