Zakoni i propisi - Pravni savjeti 94 20.10.1993 Odluka o proglašenju Zakona o izmjeni Zakona o sustavu kontrole cijena
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

o proglašenju Zakona o izmjeni Zakona o sustavu kontrole cijena

Proglašavam Zakon o izmjeni Zakona o sustavu kontrole cijena, koji je donio Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici dana 8. listopada 1983. godine

Broj : PA4-112/ 1-93.

Zagreb, 18. listopada 1993.

Predsjednik Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v. r


ZAKON

o izmjeni Zakona o sustavu kontrole cijena

Članak 1.

U Zakonu o sustavu kontrole cijena. ("Narodne novine", br. 53/91., 73/91., 29/92., 26/93. i 43/93.) članak 3. briše se.

Članak 2.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona Vlada Republike Hrvatske prestaje davati suglasnost na visinu radijske i televizijske pretplate.

Članak 3.

Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 307-04/93-01/01

Zagreb. 8. listopada 1993.

Predsjednik Zastupničkog domaSabora

Stjepan Mesić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.