Zakoni i propisi - Pravni savjeti 94 20.10.1993 Odluka o razrješenju i imenovanju člana Komisije za utvrđivanje ratnih i poratnih žrtava
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 80. Ustava Republike Hrvatske, članka 35. stavka 2. Poslovnika Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske i članka 4. stavka 4. Zakona o utvrdivanju ratnih i poratnih žrtava II. svjetskog rata ("Narodne novine", br. 53A/91.), Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici 8. listopada., donio je

ODLUKU

o razrješenju i imenovanju člana Komisije za utvrđivanje ratnih i poratnih žrtava

I.

Razrješuje se dužnosti člana Komisije za utvrdivanje ratnih i poratnih žrtava iz reda povjesničara, pravnika, liječnika i drugih znanstvenih, stručnih i javnih radnika. ŽIVKO JUZBAŠIC, na vlastiti zahtjev.

II.

Za člana Komisije za utvrdivanje ratnih i poratnih žrtava iz reda povjesničara, pravnika. liječnika i drugih znanstvenih, stručnih i javnih radnika imenuje se STEVAN MRAOVIĆ.

Klasa: 112-02/92-0l/05

Zagreb, 8. listopada 1993.

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Zastupničkog doma Sabora

Stjepan Mesić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.