Zakoni i propisi - Pravni savjeti 94 20.10.1993. Podaci o prosječnoj mjesečnoj isplaćenoj neto-plaći po radniku u gospodarstvu Hrvatske za razdoblja travanj - lipanj 1993. i lipanj - kolovoz 1993. te o prosječnoj isplaćenoj neto-plaći po radniku u gospodarstvu Hrvatske za mjesec kolovoz 1993. godine
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

OBJAVE

Na temelju članka 75. Općeg kolektivnog ugovora za gospodarstva ("Narodnenovine", br. 47/92), Zajednički organ za praćenje provođenja i tumačenjaodredbi Općeg kolektivnog ugovora za gospodarstvo objavljuje

PODATKE

o prosječnoj mjesečnoj isplaćenoj neto-plaći po radnikuu gospodarstvu Hrvatske za razdoblja travanj - lipanj 1993. i lipanj -kolovoz 1993. te o prosječnoj isplaćenoj neto-plaći po radniku u gospodarstvuHrvatske za mjesec kolovoz 1993. godine

1. Prosječna mjesečna isplaćena neto-plaća po radniku u gospodarstvuHrvatske za razdoblje travanj - lipanj 1993. godine iznosi 289.866 HRD.Podatak iz stavka 1 ove točke koristi se kao osnovica za utvrdivanje visineizdataka prema čl. 40. Općeg kolektivncg ugovora za gospodarstvo.

2. Prosječna mjesečna isplaćena neto-plaća po radniku u gospodarstvuHrvatske za razdoblje lipanj - kolovoz I993. godine iznosi 510.642 HRD.Podatak iz stavka 1. ove točke koristi se kao osnovica za utvrđivanje visineizdataka prema čl. 42, 43, 45, 48. i 49. Općeg kolektivnog ugovora za gospodarstvo

3. Prosječna isplaćena neto-plaća po radniku u gospodarstvu Hrvatskeza mjesec kolovoz 1993. godine iznosi 651.310 HRD. Podatak iz stavka 1.ove točke koristi se kao osnovica za utvrđivanje visine isplata prema članku41. Općeg kolektivnog ugovora za gospodarstvo.

Broj : 05-1453/93.

Zagreb, 19. listopada 1993.

Za Zajednički organ za praćenje provođenja i tumačenja odredbiOpćeg kolektivnog ugovora za gospodarstvo

Dušanka Marinković-Drača, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.


ttp://www.nn.hr/search/iaquery.exe">