Zakoni i propisi - Pravni savjeti 93 19.10.1993 Uredba o utvrđivanju najviših iznosa mase sredstava za isplatu mirovina
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 1. Zakona o ovlasti Vlade ftepublike Hrvatske da donosi uredbe kojima se uređuju pojedina pitanja iz djelokruga Sabora Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 74/92), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 18. listopada 1993. donijela

UREDBU

o utvrđivanju najviših iznosa mase sredstava za isplatu mirovina

Članak 1.

Ovom Uredbom ureduje se način utvrđivanja najviših iznosa mase sredstava za išplatu mirovina u studenom i prosincu 1993. godine.

Članak 2.

Masa sredstava za isplatu mirovina u studenom 1993. godine može biti veća za 4% od mase sredstava isplaćene za mirovine u mjesecu listopadu 1993. godine. Masa sredstava za isplatu mirovina u prosincu 1993. godine može biti veća za 4% od mase sredstava isplaćene za mirovine u mjesecu studenom 1993. godine. Utvrđeni iznos mase sredstava za mirovine iz stavka 1 ovoga članka korigira se za postotak promjene broja umirovljenika.

Članak 3.

Upute za primjenu ove Uredbe daje Ministarstvo rada i socijalne skrbi. Provedbu ove Uredbe osigurat će Republički fond mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske

Članak 4.

Ova uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

KIasa: 140-09/93-02/02

Urbroj: 5030104-93-1

Zagreb, 18. listopada 1993.

Predsjednik

Nikica Valentić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.